Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ν. Αργολίδας
Αμυμώνης 7β, Ναύπλιο
Τ.Κ. 21100
 
email: mail@dipe.arg.sch.gr
 
Ιστοσελίδα: https://blogs.sch.gr/dipearg/
 Fax: 2752025685
 
Διευθυντής Π.Ε. 2752028251
Προϊσταμένη Τμήματος Α’ Διοικητικών  2752025323
Εκπαιδευτικές Επισκέψεις 2752025323
Βεβαιώσεις 2752025323
Συντάξεις 2752025323
Ιδιωτική Εκπαίδευση 2752025323
Προϊσταμένη Τμήματος Β’ Οικονομικών 2752024478
Υπερωρίες 2752024478
Οδοιπορικά 2752024478
Μισθοδοσία Μονίμων 2752024478
Χορήγηση ΜΚ 2752024478
Οικονομικά θέματα 2752024478
Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ Προσωπικού 2752024478
Υπηρεσιακές μεταβολές (μεταθέσεις-αποσπάσεις-τοποθετήσεις) 2752024478
Γραμματεία ΠΥΣΠΕ 2752024478
Θέματα προϋπηρεσίας 2752024478
Άδειες 2752024478
Αναπληρωτές – ΕΣΠΑ 2752024478
Προϊστάμενος Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων – Αναπληρωτής Διευθυντής Π.Ε. 2752027491
Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση μαθητών 2752027491
Διαχείριση τμημάτων-Ωρολόγια Προγράμματα 2752027491
Ολοήμερα προγράμματα 2752027491
Ειδική Αγωγή 2752027491
Προϊσταμένη  Τμήματος  Δ’ Πληροφορικής 2752025323

it@dipe.arg.sch.gr

Υπεύθυνη Πληροφορικής – Τεχνική στήριξη Σχολικών Μονάδων 2752025323

2752027491