ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2020 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 11-05-2020