ΕΞΕ – 119553 – 2020 – Διαβίβαση ενημερωτικού υλικού

119553 ΟΑΣΠ_Συνημ (1)_ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2020-2021

119553 ΟΑΣΠ_Συνημ (2)_ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

119553 ΟΑΣΠ_Συνημ (3)_ΣΕΙΣΜΟΣ – ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ