Πρόεδρος

Σίδερης Δημήτρης

Δ/ντής της Δ/νσης Π.Ε.Αργολίδας

Τακτικό Υπηρεσιακό Μέλος και Αντιπρόεδρος

Πασπαλιάρης Γεώργιος

Δ/ντής του 2ου Δ.Σ. Άργους

Τακτικό Υπηρεσιακό Μέλος

Τάμπαση Ελένη

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70

Α’ Τακτικό αιρετό μέλος

Ντέμος Αντώνιος

Εκπ/κός στο 5ο Δ.Σ. Ναυπλίου

Β’ Τακτικό αιρετό μέλος

   Κατσούρης Γεώργιος

Εκπ/κός στο 4ο Δ.Σ. Ναυπλίου