Αρχική » Λίστα σχολείων

Λίστα σχολείων

 

Σχολική Μονάδα Ταχ. Διεύθυνση Τηλέφωνο E-mail Δικτυακός τόπος
1ο Γυμνάσιο Κομοτηνής Στ. Κυριακίδη 93,
Κομοτηνή
2531026842 mail @ 1gym-komot.rod.sch.gr http://1gym-komot.rod.sch.gr/
2ο Γυμνάσιο Κομοτηνής Γιάννη Ρίτσου,
Κομοτηνή
2531023263
2531081609
mail @ 2gym-komot.rod.sch.gr http://2gym-komot.rod.sch.gr/
3ο Γυμνάσιο Κομοτηνής Τέρμα 14ης Μαΐου,
Κομοτηνή
2531022600 mail @ 3gym-komot.rod.sch.gr https://3gym-komot.rod.sch.gr/
4ο Γυμνάσιο Κομοτηνής Τέρμα Ολύμπου,
Κομοτηνή
2531021992 mail @ 4gym-komot.rod.sch.gr http://4gym-komot.rod.sch.gr/
5ο Πειραματικό Γυμνάσιο Κομοτηνής Χατζηκωνσταντή Ζωίδη 6,
Κομοτηνή
2531031973 mail @ 5gym-komot.rod.sch.gr https://blogs.sch.gr/5gymkomot/
Εσπερινό Γυμνάσιο Κομοτηνής Φιλίππου 33,
Κομοτηνή
2531028844 mail @ gym-esp-komot.rod.sch.gr
1ο ΓΕΛ Κομοτηνής Γ. Παπανδρέου & Μ. Ανδρονίκου, Κομοτηνή 2531022527
2531031318
mail @ 1lyk-komot.rod.sch.gr http://1lyk-komot.rod.sch.gr/
2ο ΓΕΛ Κομοτηνής Γρανιτουπόλεως 1 Ν. Μοσυνούπολη,
Κομοτηνή
2531022748 mail @ 2lyk-komot.rod.sch.gr http://2lyk-komot.rod.sch.gr/
3ο Πειραματικό ΓΕΛ Κομοτηνής Φιλίππου 33,
Κομοτηνή
2531037587 mail @ 3lyk-komot.rod.sch.gr https://3lyk-komot.rod.sch.gr/
1ο ΕΠΑΛ Κομοτηνής Τέρμα Σισμάνογλου,
Κομοτηνή
2531027160
2531081053
mail @ 1epal-komot.rod.sch.gr https://1epal-komot.rod.sch.gr/
2ο ΕΠΑΛ Κομοτηνής Γ. Παπανδρέου & Μ. Ανδρονίκου, Κομοτηνή 2531081706
2531027158
mail @ 2epal-komot.rod.sch.gr https://2epal-komot.rod.sch.gr/
Εσπερινό ΕΠΑΛ Κομοτηνής Τέρμα Σισμάνογλου,
Κομοτηνή
2531084160 mail @ epal-esp-komot.rod.sch.gr https://blogs.sch.gr/epal-esp-komot/
1ο Ε.Κ. Κομοτηνής Τέρμα Σισμάνογλου,
Κομοτηνή
2531081315 mail @ 1sek-komot.rod.sch.gr https://1sek-komot.rod.sch.gr/
Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής Παναγιώτη Ελλή 6,
Κομοτηνή
2531083647
2531082067
mail @ gym-mous-komot.rod.sch.gr https://blogs.sch.gr/gymmkom/
Γυμνάσιο Δ.Ε. Σαπών Γυμνασιάρχου Β. Κουτουμάνη 1,
Σάπες
2532022041 mail @ gym-sappon.rod.sch.gr http://gym-sappon.rod.sch.gr/
ΓΕΛ Δ.Ε. Σαπών Γυμνασιάρχου Β. Κουτουμάνη 1,
Σάπες
2532022640 mail @ lyk-diap-sappon.rod.sch.gr http://lyk-diap-sappon.rod.sch.gr/
Γυμνάσιο Ιάσμου Κωνσταντινουπόλεως 2,
Ίασμος
2534022316 mail @ gym-iasmou.rod.sch.gr https://blogs.sch.gr/gymiasmo
ΓΕΛ Ιάσμου Κωνσταντινουπόλεως 2,
Ίασμος
2534022156 mail @ lyk-iasmou.rod.sch.gr https://lyk-iasmou.rod.sch.gr/
Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ξυλαγανής Ξυλαγανή,
Ροδόπης
2533022490 mail @ gym-xylag.rod.sch.gr http://gym-xylag.rod.sch.gr/
Γυμνάσιο Ν. Καλλίστης Νέα Καλλίστη,
Ροδόπης
2535021203 mail @ gym-n-kallist.rod.sch.gr http://gym-n-kallist.rod.sch.gr/
Γυμνάσιο με Λ.Τ. Οργάνης Οργάνη,
Ροδόπης
2531030862 mail @ gym-organ.rod.sch.gr http://gymnasio-organi.blogspot.com/
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κομοτηνής Υφαντές,
Ροδόπης
2531070458 mail @ eeeek.rod.sch.gr http://eeeek.rod.sch.gr/
Ειδικό. Επαγ. Γυμν. Λυκ. Κομοτηνής Μελέτη,
Ροδόπης
531089088 mail @ gym-ee-komot.rod.sch.gr
Μειονοτικό Γυμν. Λυκ. Κομοτηνής Σωζουπόλεως 35,
Κομοτηνή
2531022900 mail @ gym-komot.rod.sch.gr
Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής Κ. Παλαιολόγου 8,
Κομοτηνή
2531023330 mail @ gym-ierosp-komot.rod.sch.gr

 

 

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση