Αρχική » Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (άρθρο 10, παράγραφος α),
όπως συμπληρώθηκε με τον  Ν.4305/2014 (άρθρο 15)

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση