Αρχική » 2023 » Ιούλιος

Αρχείο μηνός Ιούλιος 2023

Προκήρυξη για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής Διευθυντών/ντριών και Υποδιευθυντών/ντριών των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων του Ν. 4821/2021 (Α΄ 134)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή 120 Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης για τη διδασκαλία του Κορανίου

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από τις 28-07-2023. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία της Δ/νσης Δ.Ε. Ροδόπης από τις 10 έως τις 12 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν:

  1. βιογραφικό σημείωμα,
  2. αντίγραφο ταυτότητας,
  3. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
  4. πιστοποιητικό τύπου Α – στρατολογίας (μόνο για τους άνδρες).
  5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία τους και δε συντρέχει πειθαρχικό ή ποινικό κώλυμα.

Όσοι θα υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών πρέπει να καταθέσουν και αντίγραφο τίτλου σπουδών.

Μετά την τελευταία δημοσίευση της περίληψης στον τύπο την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023, καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης, ορίζεται το Σάββατο, 5 Αυγούστου 2023

Συνημμένα:

Προκήρυξη – Πρόσκληση

Αιτήσεις τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά – Αιτήσεις για Πειραματικά σχολεία ***ΝΕΟ***

Προκειμένου να προχωρήσουν οι τοποθετήσεις όλων των μονίμων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά καλούμε:

  1. Τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να χαρακτηριστούν λειτουργικά υπεράριθμοι (εφόσον το σχολείο τους εμφανίζει τουλάχιστον 12 ώρες πλεόνασμα στην ειδικότητα τους) και στη συνέχεια επιθυμούν να μετακινηθούν εξ ολοκλήρου ή για συμπλήρωση ωραρίου σε άλλο σχολείο.
  2. Τους εκπαιδευτικούς που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο και επιθυμούν να διατεθούν για μερικές ώρες προς συμπλήρωση του ωραρίου τους σε άλλο σχολείο.
  3. Τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης.
  4. Τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης καθώς και τους εκπαιδευτικούς που έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Ροδόπης.
  5. Τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς.

Να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, τροποποιητική/συμπληρωματική δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων από Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023 μέχρι και την Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023. Στις εν λόγω αιτήσεις μπορούν να συμπεριληφθούν και τα Πειραματικά σχολεία Ν. Ροδόπης.

Εξυπακούεται πως οι εκπαιδευτικοί που δεν επιθυμούν να συμπληρώσουν/τροποποιήσουν την αίτηση τους δε χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια. Επιπλέον τονίζεται πως σχετικά με τα πειραματικά σχολεία οι προτιμήσεις θα εξεταστούν μόνο εφόσον τα κενά παραμείνουν και μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών περί μονοετούς απόσπασης από την οικεία ΠΕΠΠΣ.

Συνημμένα:

Κενά Πειραματικών σχολείων Ροδόπης

Ενδεικτικός πίνακας κενών – πλεονασμάτων ΝΕΟ

Έντυπο αίτησης τοποθέτησης από διάθεση ΠΥΣΔΕ

Έντυπο αίτησης για λειτουργικά υπεράριθμους και για συμπλήρωση ωραρίου

Έντυπο για αίτηση απόσπασης εντος ΠΥΣΔΕ και για αποσπασμένους

Λειτουργικά Κενά ΕΑΕ

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση