Αρχική » 2024 » Μάρτιος

Αρχείο μηνός Μάρτιος 2024

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετακίνηση μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου Κομοτηνής στη Ξάνθη

Συννημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αμοιβαίες μεταθέσεις έτους 2024

Επισυνάπτεται το έντυπο αμοιβαίων μεταθέσεων έτους 2024.

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση από περιοχή σε περιοχή υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 11/4/2024. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 114650/Ε2/12-10-2023 (ΑΔΑ: 99ΚΕ46ΝΚΠΔ-41Ψ) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε.. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@minedu.gov.gr με θέμα: «ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2024», μέχρι και τις 16/4/2024.

Συνημμένα:
ΑΙΤΗΣΗ.docx

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετακίνηση μαθητών του 1ου Γυμνασίου Κομοτηνής στη Θάσο

Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετακίνηση μαθητών του 1ου Γυμνασίου Κομοτηνής σε Δράμα – Σπήλαιο Αγγίτη

Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετακίνηση μαθητών του 1ου Γυμνασίου Κομοτηνής σε Φιλίππους – Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας

Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση