Αρχική » Εκπαιδευτικοί

Αρχείο κατηγορίας Εκπαιδευτικοί

Πίνακας των προς πρόσληψη υποψηφίων Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας στη Μουφτεία Κομοτηνής

Δείτε στο συνημμένο έγγραφο τον Πίνακα των προς πρόσληψη υποψηφίων Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας στη Μουφτεία Κομοτηνής.

Συνημμένα:
Πίνακας των προς πρόσληψη υποψηφίων Μουφτειας Κομοτηνης

Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας στη Μουφτεία Κομοτηνής

Δείτε στο συνημμένο έγγραφο το πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψήφιων Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας στη Μουφτεία Κομοτηνής.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν σε αίθουσα του 1ου ΕΠΑΛ Κομοτηνής, στο ισόγειο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Τέρμα Σισμάνογλου, Ισόγειο – Κομοτηνή).

Συνημμένα:
Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων Μουφτειας Κομοτηνης

Πίνακας υποψηφίων Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας στη Μουφτεία Κομοτηνής

Επισυνάπτεται  ο πίνακας με τα ονόματα των υποψηφίων Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας στη Μουφτεία Κομοτηνής, που πληρούν τους όρους του Νόμου 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α’/30-1-2013) και της προκήρυξης (Κ.Υ.Α. 84121/Θ1/26-07-2023 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 18/26-07-2023))

Καλούνται οι υποψήφιοι που έχουν καταθέσει αίτηση, σε περίπτωση που διαπιστώσουν λάθη ή παραλείψεις, να υποβάλλουν ένσταση κατά του πίνακα από την ημερομηνία ανάρτησης του έως και τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12:00, στις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Συνημμένα:
Πίνακας υποψηφίων Ιεροδιδασκάλων Μουφτειας Κομοτηνης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78- Κοινωνικών Επιστημών, με πτυχίο Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι., στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Δείτε την συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78Κοινωνικών Επιστημών, με πτυχίο Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι., στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της
Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

Συνημμένα:
Τελικός αναμορφωμένος Πίνακας_4.042023

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση