Προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης για βελτίωση θέσης – οριστική τοποθέτηση

Σας ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες μοριοδότησης των αιτουμένων βελτίωσης θέσης – οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών

σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

, ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ

 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν ένσταση από 17/05/2024 έως και  20/05/2024 και ώρα 15.00, ηλεκτρονικά στο gmet @ dide.dod.sch.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Τμήμα Γ΄ Προσωπικού