Αρχική » 2015 » Αύγουστος

Αρχείο μηνός Αύγουστος 2015

Ιστορικό

Σαν σήμερα

12/7/1967: Το καθεστώς της 21ης Απριλίου αφαιρεί την ελληνική ιθαγένεια από 480 έλληνες πολίτες.

Επιμορφωτική Δράση “Teachers4Europe 2015-2016” στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

t4e

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ΕΕΠΕΑΔΣ) του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, διοργανώνει και φέτος την εκπαιδευτική δράση “Teachers4Europe”. Ο σκοπός της δράσης είναι να βελτιώσουν οι εκπαιδευτικοί τις γνώσεις τους στα Ευρωπαϊκά θέματα ώστε να μπορέσουν να κάνουν σχετικές εργασίες που θα αφορούν διάφορα ευρωπαϊκά θέματα στις τάξεις με τους μαθητές τους.

Η εκπαιδευτική δράση “Teachers4Europe 2015-2016” περιλαμβάνει τις εξής φάσεις:

Α Φάση: Επιλογή Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, υποψηφίων “Teachers4Europe” 2015-2016

Η πρόσκληση προς όλους τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας θα αναρτηθεί στον ιστότοπο www.teachers4europe.gr στις 5 Οκτωβρίου 2015 και η υποβολή υποψηφιοτήτων θα είναι δυνατή έως τις 16 Οκτωβρίου 2015. Η επιλογή των υποψηφίων για “Teachers4Europe” 2015-2016, που θα συμμετάσχουν στο φετινό πρόγραμμα ανά περιοχές θα ολοκληρωθεί πριν το τέλος Οκτωβρίου 2015 με ευθύνη της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα.

Β Φάση: Επιμορφωτική διημερίδα των “Teachers4Europe Ambassadors

Οι Πρέσβεις του προγράμματος θα συμμετάσχουν σε μια επιμορφωτική  διημερίδα 24-25/10 που θα αναλάβει το ΕΕΠΕΑΔΣ με τη συνεργασία του Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του ΥΠΟΠΑΙΘ. Οι συμμετέχοντες από όλες τις περιφέρειες είναι οι, ήδη επιλεγμένοι κι εκπαιδευμένοι τις προηγούμενες χρονιές, 72 Πρέσβεις του προγράμματος. Η επιμορφωτική διημερίδα θα έχει σκοπό την επιπρόσθετη ενημέρωση τους και την καλύτερη ανταλλαγή απόψεων για την εξέλιξη  και πορεία του προγράμματος.

Γ Φάση: Επιμόρφωση των Τ4Ε κι υλοποίηση των σχετικών εργασιών στις τάξεις

Οι  “Teachers4Europe Ambassadors” αφού ολοκληρώσουν την επιμόρφωση θα υποστηρίξουν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, υποψήφιων “Teachers4Europe”, αλλά και τους ήδη συμμετέχοντες στο Δίκτυο Τ4Ε στην ευρύτερη περιοχή τους τόσο με δια ζώσης συναντήσεις αλλά και με χρήση εξ αποστάσεως εργαλείων εκπαίδευσης.

Οι εργασίες τόσο των εκπαιδευτικών που επιμορφώνονται πρώτη φορά όσο και των παλιών Τ4Ε θα υλοποιηθούν στα σχολεία που εργάζονται οι εκπαιδευτικοί και θα λάβουν χώρα από 1 Νοεμβρίου 2015 μέχρι  τέλος Απριλίου 2016.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος οι  “T4E Ambassadors” και οι υποψήφιοι Τ4Ε αλλά και οι παλιοί Τ4Ε θα υποστηρίζονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας www.teachers4europe.gr.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση