Αρχική » 2011 » Μάιος

Αρχείο μηνός Μάιος 2011

Ιστορικό

Σαν σήμερα

24/2/391: Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Θεοδόσιος Α απαγορεύει την ειδωλολατρία. Στο πλαίσιο αυτό παύει και η τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων που είχαν ξεκινήσει το 776 π.Χ.

Εκπαιδευτική Τηλεόραση: Βέλτιστες πρακτικές – 1o μέρος

Γράφει η Σοφία Παπαδημητρίου, Υπ. Ψηφιακών και Κοινωνικών Μέσων Δ/νσης Εκπ. Ραδιοτηλεόρασης,

Όταν αναφερόμαστε στον όρο «Εκπαιδευτική Τηλεόραση» σήμερα, δεν εννοούμε απλά ένα τηλεοπτικό κανάλι από το οποίο προβάλλεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για έναν ολόκληρο οργανισμό που χρησιμοποιεί διάφορες πλατφόρμες διάθεσης μέσω εκπομπών ή μέσω διαδικτύου, προσεγγίζοντας με αυτόν τον τρόπο όσο δυνατόν περισσότερες πληθυσμιακές ομάδες (πολυπλατφορμική διάθεση). Πέρα από τη διάθεση και σε συνδυασμό με την προβολή των εκπαιδευτικών οπτικοακουστικών προγραμμάτων, διατίθεται εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή λογισμικού, εκπαιδευτικών παιχνιδιών, ειδικά σχεδιασμένων «βοηθημάτων» για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.

Τα τελευταία τριάντα χρόνια η διάθεση του υλικού των «Εκπαιδευτικών Τηλεοράσεων» πέρασε με μεγάλη ταχύτητα από την “εποχή της εκπομπής” στην “εποχή του βίντεο” και πρόσφατα στην “εποχή του διαδικτύου” με δυσδιάκριτα βέβαια όρια μεταξύ τους, εφόσον καμιά εποχή δεν έχει καταργηθεί εντελώς. Αξιοποιώντας τις συνεχώς εξελισσόμενες τεχνολογίες του διαδικτύου, τα σχολεία με ευρυζωνική πρόσβαση έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν το υλικό της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης με τη μορφή των “μέσων ροής” την επιθυμητή στιγμή. Η διδασκαλία βασισμένη στα “μέσα ροής” και σε ολοκληρωμένα μαθησιακά περιβάλλοντα που στηρίζονται σε αυτά, θα επιδράσει στον τρόπο προετοιμασίας του μαθήματος ενός εκπαιδευτικού και αλυσιδωτά θα φέρει αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας του, εμπλέκοντας τους μαθητές σε πλούσιες αλληλεπιδραστικές μαθησιακές εμπειρίες και μετατρέποντάς τους από παθητικούς δέκτες σε ενεργούς συμμετέχοντες.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο όλο και μεγαλύτερος αριθμός πιλοτικών έργων εστιάζει στην αξιοποίηση οπτικοακουστικού υλικού στην τάξη. Στο έργο eSTREAM (Increasing the use of Streaming technology in school education in Europe, EU Socrates/Minerva 2003-2006) (Reiter, 2006 & Ioannidis 2005) μελετήθηκαν βέλτιστες πρακτικές στη χρήση των μέσων ροής στη σχολική εκπαίδευση καθώς και η προστιθέμενη αξία διαφορετικών διδακτικών προσεγγίσεων.

Ακόμα αξιόλογες προσπάθειες αποτελούν το “The VideoActiv Project Socrates Minerva”, η SchoolTV Beeldbank, το Πρόγραμμα Dschola, το Mosaico της RAI-Educational, και η υπηρεσία Opettaja.tv του Φιλανδικού εκπαιδευτικού καναλιού YLE, οι οποίες θα αναπτυχθούν σε αυτή και στην επόμενη δημοσίευση.

The VideoActiv Project Socrates Minerva, (2004-2006)

Το VideoAktiv project (2004-2006), υπήρξε μια συνεργασία των Glasgow Caledonian University UK, (Μεγ. Βρετανία) ως συντονιστής, ATiT – Audiovisual Technologies Informatics and Telecommunications (Βέλγιο), The Vrije Universiteit Amsterdam (Ολλανδία), Université Nancy 2 (Γαλλία), University of the Basque Country (Ισπανία) και University of Groningen (Ολλανδία) που υποστηρίχτηκε από το Πρόγραμμα European Commission DG Education and Culture Socrates/Minerva για τη δημιουργία και χρήση βίντεο και ήχου για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Στόχοι του ήταν η ανάπτυξη οπτικοακουστικού υλικού με τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες ακολουθώντας εκπαιδευτικούς στόχους, η εκπαίδευση για την αποτελεσματική χρήση του και η υποστήριξη του οπτικού αλφαβητισμού χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο εύρος τεχνολογιών (Bijnens et al. 2004).

Η προοπτική του έργου ήταν να δημιουργήσει πρωτοπόρους εκπαιδευτικούς στους σχολικούς οργανισμούς και να ενδυναμώσει το πάθος τους για τον οπτικό αλφαβητισμό ώστε να σχηματισθεί μια στέρεη ευρωπαϊκή κοινότητα αφοσιωμένη στον εμπλουτισμό της εκπαίδευσης με καινοτόμα μέσα. Το VideoAktiv περιλάμβανε εργαστηριακό πρόγραμμα επιμόρφωσης στα ψηφιακά μέσα εκπαιδευτικού προσωπικού με παρουσία και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, οι συμμετέχοντες επιμορφώθηκαν και υποστηρίχθηκαν στην πρακτική της ανάπτυξης και διάθεσης οπτικοακουστικού υλικού κατά τη διάρκεια της ατομική τους διδασκαλίας. Οι μαθητές ενθαρρύνθηκαν να δημιουργήσουν το δικό τους βίντεο. Η δημιουργική πρόκληση της χρήσης κινούμενης εικόνας  και ήχου εμπλέκει τόσο τους μαθητές όσο και για τους καθηγητές ώστε να επικοινωνήσουν πάνω σε θέματα του ενδιαφέροντός τους και τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν ένα εύρος δεξιοτήτων, εκτός από τη δημιουργία της ίδιας της ταινίας.

SchoolTV Beeldbank

Η σχολική τηλεόραση Beeldbank αποτελεί μία διαδικτυακή εκδοχή της παραδοσιακής εκπαιδευτικής τηλεόρασης της Ολλανδίας. Στην υπηρεσία αυτή  δημοσιεύεται ελεύθερα στο διαδίκτυο εκπαιδευτικό υλικό, με σκοπό την αξιοποίησή του σαν μέσα ροής. Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές και διδάσκοντες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ωστόσο τα μέσα ροής βρίσκονται στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων χωρίς επιβάρυνση. Ένα πλήθος από 2600 σύντομα βίντεο είναι ταξινομημένα σε κατάλογο σύμφωνα με το γνωστικό αντικείμενο ή με την ηλικιακή ομάδα (νήπια, βασική εκπαίδευση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Ο ιστότοπος λειτουργεί καθαρά ως βιντεοθήκη και προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης εισάγοντας λέξεις-κλειδιά καθώς και συμβουλές σχετικά με τη διαδικασία της αναζήτησης.

Οι διδάσκοντες και οι μαθητές επισκέπτονται τον ιστότοπο και ανατρέχουν στον κατάλογο που είναι δομημένος με βάση το γνωστικό αντικείμενο (π.χ. Ιστορία ή Γεωγραφία). Δεν απαιτούνται ειδικές τεχνικές προϋποθέσεις για την προβολή των μέσων ροής. Συνιστάται η σύνδεση ευρείας ζώνης, ωστόσο τα μέσα ροής διατίθενται ακόμα και μέσω σύνδεσης μικρότερου εύρους ζώνης. Οι μόνες επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται είναι τα κείμενα που περιέχουν τα λόγια του βίντεο και κάποιες εικόνες. Δεν διατίθεται πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων και η διαδραστική επικοινωνία περιορίζεται μόνο στους χειρισμούς «έναρξη», «διακοπή» και «κλείσιμο» του βίντεο.

Σύμφωνα με το φόρουμ του SchoolTV Beeldbank, οι περισσότεροι χρήστες κάνουν χρήση του προγράμματος σε ατομικό επίπεδο, είτε στο σπίτι, είτε στην τάξη. Εξαιτίας του μικρού μεγέθους προβολής του μέσου ροής, είναι δύσκολη η χρησιμοποίησή του σε όλη την τάξη. Οι αντιδράσεις στο φόρουμ ποικίλουν, όμως τα περισσότερα παιδιά δείχνουν ενθουσιασμό για το βίντεο ροής που χρησιμοποιούν. Το 80% των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει έρθει σε επαφή με τα βίντεο Beeldbank και 50% των δασκάλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δηλώνει ότι έχει χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα στην τάξη. Η επισκεψιμότητα του ιστότοπου  ανέρχεται καθημερινά κατά μέσο όρο σε 700 άτομα. Η SchoolTV Beeldbank διαθέτει έναν μεγάλο κατάλογο από ενημερωτικά νέα (newsletter) στοχευμένο σε γνωστικά αντικείμενα ή ενδιαφέροντα της σχολικής κοινότητας.

Η SchoolTV Beeldbank είναι μη εμπορική υπηρεσία του κρατικού φορέα TELEAC/NOT, που έχει την ευθύνη για την παραγωγή βίντεο για την εκπαιδευτική τηλεόραση. Από πλευράς TELEAC/NOT υπάρχει η τάση ώστε το Beeldbank να παρέχει ένα ολοκληρωμένο μαθησιακό περιβάλλον με κείμενα, κινούμενα σχέδια και συνοδευτικό υλικό για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας. Μια ακόμη τάση αποτελεί και η παροχή οδηγιών σε διδάσκοντες σχετικά με τον τρόπο ένταξης του βίντεο ροής σε συνθήκες σχολικής τάξης. Προς το παρόν αποτελεί ένα πρότυπο παράδειγμα οπτικοποίησης πληροφοριών εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Αναφορές:

Bijnens, H., Bijnens, M., Vanbuel, M. (2004). Τα μέσα ροής μέσα στην τάξη. Μία παρουσίαση της σημερινής χρήσης των τεχνολογιών ροής και των δυνατοτήτων που παρέχουν για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών κυρίως στην Ευρώπη. EDUCATION HIGHWAY, Κέντρο Καινοτόμων Εφαρμογών Στο Σχολείο και Τις Νέες Τεχνολογίες, Hafenstraße 47-51, A-4020 Linz, Αυστρία

Ioannidis, G. S. , Garyfallidou, D. M., & Spiliotopoulou-Papantoniou, V. (2005). Streaming Media in Education, and their impact in teaching and learning Educational best practices and some first observations of their implementation, Published by: Education Highway Innovation Centre for School and new Technology Hafenstraße 47-51 A-4020, Linz, Austria Year of Publication: Linz, 2005

Reiter, P., Knierzinger, A., Weigner, C. (2006). Final concluding report of eSTREAM – Increasing the use of streaming media technology in school education in Europe 2003-2006. eStream Minerva Project

Δείτε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού “100 χρόνια μετά…”

Τα αποτελέσματα της διαδικτυακής αξιολόγησης του διαγωνισμού “100 χρόνια μετά…”

Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα της διαδικτυακής αξιολόγησης του διαγωνισμού “100 χρόνια μετά…”. Συγχαρητήρια στους διακριθέντες και σε όλους τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού για το υψηλό επίπεδο των έργων τους.

Το σημαντικότερο στοιχείο της δράσης ήταν και παραμένει η συμμετοχή, η συνεργασία, η δημιουργικότητα “από τα κάτω”! Ακόμα η σχετική αυτορρύθμιση της κοινότητας σε συνδυασμό με την καθοριστική συνεργασία του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και της ομάδας της i-create,  βοήθησε στον εντοπισμό κακών πρακτικών ώστε η i-create να είναι μια πλατφόρμα ασφαλής για τη μαθητική δημιουργία και έκφραση.

Ένα άλλο στοιχείο που αξίζει να δούμε αν αναδεικνύεται από τον τρόπο που έγιναν οι ψηφοφορίες είναι, κατά πόσο οι συμμετέχοντες έδειξαν διάθεση να αναγνωρίσουν την καλή δουλειά των άλλων ομάδων και όχι μόνο να επιδιώξουν τη “νίκη” της δικής τους ομάδας. Αν ισχύει αυτό, θα είναι ένα απο τα θετικά αποτελέσματα όλης της δράσης γιατί ενισχύει την κουλτούρα του μοιράσματος, της συνδημιουργίας αλλα και της γενναιοδωρίας.

Η σχολική κοινότητα σχολιάζει…

90 βίντεο, 73 αφίσες και 27 blogs που δημιούργησαν ομάδες μαθητών με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών τους συμμετέχουν στη δράση «100 Χρόνια Μετά…». Τα έργα αυτά αξιολογήθηκαν από την ίδια τη σχολική κοινότητα διαδικτυακά από τις 5 έως τις 12 Μαΐου. Τα αποτελέσματα της διαδικτυακής αξιολόγησης θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 27 Μαΐου.

Πλούσιος ήταν ο σχολιασμός των έργων από την πρώτη κιόλας μέρα που τα έργα ανέβηκαν στην πλατφόρμα i-create. Σχόλια σχετικά με τον διαγωνισμό, τη διοργάνωσή του, την προσπάθεια των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς τους, κάποιες “διαμάχες”, προσφέροντας έναν πλούσιο διάλογο και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ απομακρυσμένων σχολείων. Σας παρουσιάζουμε τμήμα από τα σχόλια και μπορείτε να τα δείτε όλα, στην πλατφόρμα i-create.

για τον διαγωνισμό και τη διοργάνωση

 • Παρασκευή, 13 Μάιος 2011 18:35 posted by χριστινα μπαρμπαγιαννη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΜΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΘΗΚΑΤΕ ,Σ’ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ..ΟΙ ΨΥΧΕΣ..ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ..ΑΝ ΖΟΥΣΑΝ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΕΒΛΕΠΑΝ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ,ΝΑ ΤΟΣ ΑΠΑΓΓΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΚΗΝΕΣ ΤΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ…ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΑΝ..ΠΩΣ ΘΑ ΕΝΙΩΘΑΝ..ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΜΠΝΕΥΣΤΕΣ ΤΟΥ’100 ΧΡΟΝΙΑ..” ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΑΤΕ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΜΑΣ..ΚΑΙ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ

και να που ο Παπαδιαμάντης είναι ξανά στην επικαιρότητα, και σεις έχετε τον τρόπο να τον ακολουθείτε και να τον ιχνηλατείτε… Συγχαρητήρια για το αξιόλογο έργο σας.

Ειρήνη Γρηγορίου-σχολική Σύμβουλος.

Εξαιρετική δουλειά με θαυμάσιο αποτέλεσμα!
Είναι μία υπόσχεση ότι τα παιδιά μπορεί να μας αλλάξουν.
Υπάρχει ελπίδα!

 • Πέμπτη, 12 Μάιος 2011 17:16 posted by χριστινα μπαρμπαγιαννη

ο διαγωνισμος αυτος ηταν μια εμπνευση.ξερετε..λειπουν οι ανθρωποι εμπνευστες σημερα.τα παιδια ειναι αστερακια που αν τους χαρισεις εναν ουρανο δε θα παψουν ποτε να λαμπουν !ευχαριστω ολους οσους συμπαραστεκεστε στο σχολειο μας απ’τα βαθη της καρδιας μου.και μονο που εφτασαν να συμμετεχουν σε μια τετοια πανελληνια δραση ..ε!κατι λεει!

 • Παρασκευή, 06 Μάιος 2011 12:36 posted by Θάλεια

Ο δρόμος για την Ιθάκη έχει ενδιαφέρον και αξίζει…Μπράβο σε όλους. Είμαστε υπερήφανοι για σας!

 • οτι στις 27 που εχουμε κοινη εκδηλωση με το ζωγραφειο λυκειο κων/πολης διδαξαμε στα παιδια μας το απασπασμα της αριαγνης και ελλαδα ελλαδα συμφωνα με σας..τελικα αυτοσ ο διαγωνισμος εγινε σημειο συναντησης ψυχης και πνευματος..μηπως λειπουν οι εμπνευστες σ’αυτον τον κοσμο?βγαλαμε τον εσωτερικο μας πλουτο και δειξαμε ο ενας στον αλλο ποσο υπεροχος μπορει να γινει ο..ανθρωπος..σας ευχαριστουμε

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΜΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΘΗΚΑΤΕ ,Σ’ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ..ΟΙ ΨΥΧΕΣ..ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ..ΑΝ ΖΟΥΣΑΝ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΕΒΛΕΠΑΝ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ,ΝΑ ΤΟΣ ΑΠΑΓΓΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΚΗΝΕΣ ΤΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ…ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΑΝ..ΠΩΣ ΘΑ ΕΝΙΩΘΑΝ..ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΜΠΝΕΥΣΤΕΣ ΤΟΥ’100 ΧΡΟΝΙΑ..” ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΑΤΕ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΜΑΣ..ΚΑΙ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ

για τα έργα, την προσπάθεια και τους συμμετέχοντες

 • Παρασκευή, 06 Μάιος 2011 16:12 posted by Παύλος Τ.

Ένα πραγματικά “ζωγραφιστό τραγούδι”, με πινελιές από ανοιξιάτικες παιδικές φωνές, ανθισμένες με εμπνευσμένες μελωδίες. Παραδεισένιος κήπος σκεψης, δημιουργίας, καλλιέργειας ψυχών.Οι μαθητές -ταξιδευτές του ονείρου- αγγίζουν την…πραγματικότητα, δηλαδή το Τέλειο! ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ !!!

 • Πέμπτη, 05 Μάιος 2011 13:03 posted by ΣΙΣΣΥ

Συγχαρητήρια σε όλους. ‘Αψογη δουλειά από χαρισματικούς μαθητές και δασκάλους με μεράκι και αγάπη για τα παιδιά. Μακάρι να συνεχίσετε έτσι και να γίνετε παράδειγμα προς μίμηση.

 • Παρασκευή, 06 Μάιος 2011 20:05 posted by ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗ-ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Μπράβο σας παιδιά!Με ταξιδέψατε,μου χαρίσατε νιότη, όνειρα, περηφάνια γιατί κι εγώ έβαλα ένα μικρό λιθαράκι σ’ αυτή σας την ευαισθησία και γιατί είχα απλά την ευκαιρία να σας γνωρίσω και να διδαχτώ και να “κερδίσω”πολιτισμό απο σας…Σας θαυμάζω!

 • Πέμπτη, 12 Μάιος 2011 16:09 posted by Δημήτρης Ανδρικόπουλος

Μπράβο στα παιδιά και στiς δασκάλες που συμμετείχαν για την προσπάθεια τους και το ωραίο αποτέλεσμα. Μακάρι αυτή η πρωτοβουλία και η δουλειά να αποτελέσει παράδειγμα και για τους υπόλοιπους.

 • Διαβάζοντας τις αναρτήσεις του ιστολογίου σας στάθηκα σε κάποιους στίχους του Οδυσσέα Ελύτη: “Ό,τι αγαπώ γεννιέται αδιάκοπα. Ό,τι αγαπώ βρίσκεται στην αρχή του πάντα”. Αισθάνομαι ότι αυτή τη τάξη που δημιούργησε το ιστολόγιο βρίσκεται στην “αρχή του πάντα”. Αισθάνομαι ότι είστε μαθητές που έχει σταλάξει μέσα σας η δημιουργία και το ιστολόγιό σας είναι φτιαγμένο με αγάπη. Συγχαρητήρια.
 • Μουσείο Ελιάς Κυκλάδων – Άνδρος.
 • Μπράβο!!! Εξαιρετική εργασία που θα ζήλευαν πολλοί επαγγελματίες του χώρου των υπολογιστών.

Αποτελεί παράδειγμα πως παιδιά αλλά και μεγάλοι μπορούν να χρησιμοποιούν την σύγχρονη τεχνολογία και το διαδίκτυο, με δημιουργικό και διαδραστικό τρόπο.

 • Παρασκευή, 13 Μάιος 2011 22:17 posted by ΔΑΡΕΙΩΤΗ ΒΙΚΗ

ΥΠΈΡΟΧΗ ΔΟΥΛΕΙΑ !!!ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΚΟΣΜΟΥΣ ΤΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ….

 • Τρίτη, 10 Μάιος 2011 17:12 posted by ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ

μπραβο στα παιδια και στους καθηγητες τους. ηταν πολυ καλο .αυτα τα παιδια ειναι η ελπιδα μας και μας δινουν μια ανασα στην καθημερινοτητα μας

 • Τετάρτη, 04 Μάιος 2011 22:11 posted by ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 2 ΓΕΛ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΙΜΗΣΑΝ ΜΕ ΤΑ ΥΠΕΡΟΧΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ ΜΕ ΘΕΡΜΗ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΑΣ ΝΑ ΤΙΜΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ …..
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΨΑΝ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ !!!!!!!!

Συγχαρητήρια σε όλους!Το παρόν μας σκοτεινό, αλλά το μελλον ελπιδοφορο!!! Ευχαριστούμε.

Πολλά – πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά και στη δασκάλα!!! Τέτοιες εμπνευσμένες και ενθουσιώδεις δουλειές μας δίνουν ελπίδα πως δεν χάθηκαν όλα στην εκαπαίδευση στην Ελλάδα σήμερα. Τα παιδιά μας όντως μπορούν να μαθαίνουν συνεργαζόμενα χρησιμοποιώντας και τα τεχνολογικά μέσα με ασφάλεια, να αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και να συνεργάζονται πάνω σε έναι κοινό γνωστικό αντικείμενο και όχι μόνο…. υποστηριζόμενα από εκπαιδευτικούς που δίνουν όλη τους την ψυχή όπως η κ. Μαρία Λατζάκη. Ας τη μιμηθούμε όσοι είμαστε εκαπιδευτικοί. Μπράβο παιδιά και δεν πειράζει αν δεν κερδίσετε στο διαγωνισμό, είστε ήδη κερδισμένοι από αυτό που δημιουργήσατε όλοι μαζί! Και σε ανώτερα!!!

Έξοχα όλα! Οι πρωτογενείς ιδέες των παιδιών αυθόρμητες και αυθεντικές ταιριάζουν απόλυτα στο κλίμα των στίχων του Ελύτη. Μπράβο στη νηπιαγωγό που κατάφερε να τις εκμαιεύσει!

Θερμά συγχαρητήρια, παιδιά! Να κοιτάτε πάντα ψηλά και μακριά…

Να που η Κέφαλος δεν είναι μόνο η καταστροφή και η εγκατάλειψη. Έχει ψυχή και καρδιά! Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες και ειδικότερα στα παιδιά.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΔΟΥΛΕΙΑ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Κ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ… ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 • Τετάρτη, 11 Μάιος 2011 08:22 posted by Ηρώ Στίνη

Πόσα πολλα “μπράβο” μπορούν να πουμε;;;;
Πάρα πολλά…στις νηπιαγωγούς και στα μικρούλια που καταφεραν να μας κάνουν να..δακρυσουμε και να χειροκροτήσουμε με την καρδιά μας!!!!¨

 • Δευτέρα, 16 Μάιος 2011 15:59 posted by ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΑΚΟΣ

Tέτοιες δραστηριότητες πρέπει να τυγχάνουν μεγαλύτερης προβολής και γιατί όχι και οικονομικής ενίσχυσης αν χρειαστεί. Συγχαρητήρια και πολλά μπράβο σε όλους τους συντελεστές, εκπαιδευτικούς και μαθητές.

 • Σάββατο, 07 Μάιος 2011 05:05 posted by ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΩΝΟΥ

Ποιοτικές εκδηλώσεις θα πρέπει να έρχονται στο φως της δημοσιότητας ……..συγχαρητήρια  ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Καταπληκτικό! μπράβο στους εκπαιδευτικούς και στα παιδιά! διαδώστε το, να ζωντανέψουν όλες οι σχολικές τάξεις

Όμορφη δουλειά, για τον ποιητή που μας προτρέπει “να κάνουμε άλμα μεγαλύτερο από τη φθορά…” Σύγχρονος και αιώνιος! Μπράβο σε όσους εμπνεύστηκαν και υλοποίησαν το έργο!

 • Τετάρτη, 04 Μάιος 2011 15:51 posted by ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

Ο ΕΛΥΤΗΣ ΕΛΕΓΕ ΟΤΙ, ΑΝ ΕΣΤΩ ΚΑΙ Σ’ ΕΝΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΝΑ ΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΣΩΣΤΑ, Η ΜΟΙΡΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑΖΕΙ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ, ΓΕΜΙΖΕΙ ΦΩΣ… ΕΣΕΙΣ, ΜΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ, ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ ΑΝΘΟΔΕΣΜΕΣ… ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ… ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

 • Τετάρτη, 04 Μάιος 2011 15:07 posted by ΚΑΡΑΜΠΟΥΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΜΠΡΑΒΟ,ΠΑΙΔΙΑ!!!ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ!!!Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΛΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΜΑΣ ΕΜΠΝΕΕΙ ΟΛΟΥΣ!!!

 • Τετάρτη, 04 Μάιος 2011 13:31 posted by ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΑΖΟΥΔΗ

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΟΥ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΨΑΝ ΑΚΟΥΡΑΣΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΡΑΚΙ ΘΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΑΡΚΕΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΥΡΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥΣ !!!!!

από τη μεριά του εκπαιδευτικού

Ξεκινώντας πριν από δύο μήνες περίπου το μόνο πράγμα που είχα στη διάθεσή μου ήταν κάποιες θεωρητικές γνώσεις για το τι είναι ιστολόγιο και μια βαθιά εμπιστοσύνη για το τι μπορούν να δημιουργήσουν τα παιδιά. Στην πορεία, αυτό που γνώριζα θεωρητικά και είχα διδαχθεί από τους δικούς μου δασκάλους ως ιστολόγιο αποδείχθηκε ζωντανό και γόνιμο εργαλείο. Με ενθουσίασε, κυρίως, η δυνατότητά του να αναδεικνύει όμορφα πράγματα, δημιουργημένα από μαθητές, με έναν ωραίο και αξιοπρεπή τρόπο. Κάτι τέτοιο νομίζω ότι φαίνεται και από το αποτέλεσμα που παρουσιάσαμε. Το ίδιο αξιοπρεπής ήταν και η στάση που κράτησαν οι μαθητές μου κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Τους ευχαριστώ που πίστεψαν σε αυτό που κάναμε χωρίς μάλιστα να γνωρίζουν ότι παίρνουμε μέρος σε διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ όλους όσους στήριξαν την προσπάθειά μας με την ψήφο τους και την ενεργό συμπαράστασή τους. Ειδικότερα, εγώ και οι μαθητές μου, λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους μου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ραφήνας καθώς και στους συναδέλφους μου από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Αισθάνομαι όμορφα που από αύριο θα μπορέσουμε και πάλι να δουλέψουμε στο ιστολόγιο με νέες και φρέσκες δημοσιεύσεις.

Ευ αγωνίζεσθαι

Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και συγχαρητήρια για την αξιόλογη δουλειά σας. 3ο Γυμνάσιο Βόλου. (Ιστολόγιο ‘Σοφία Εν Τάξει.’)

 • Ευχαριστούμε όσους μας ψήφισαν και συγχαίρουμε τους συναγωνιστές μας.
  Οι μαθητές της Α τάξης Γυμνασίου Κεφάλου Κω
 • Πέμπτη, 05 Μάιος 2011 14:58 posted by Alexandros

Paidia enw eimai apo allo sxoleio pou summetexei kai apo entelws diaforetiko meros,sas pfhsisa gt pragmatika mou aresate..Mprabo sas..Pragmatika bravo..Hsastan apsogoi..Kalh epituxia,elpizw na eiste kai eseis kai emeis apo tous prwtous..Kalh epituxia

 • Σάββατο, 07 Μάιος 2011 16:48 posted by χριστινα μπαρμπαγιαννη

μπραβο παιδια μας συγκηνισατε!ειμαστε και μεις διαγωνιζομενοι αλλα η ομορφια..της ψυχης δεν εχει βραβειο!οι επιλογες υπεροχες και τα βιντεο δεν εχω λογια! 6ο δημοτικο σχολειο αλεξ/πολης-

ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΤΟΣΟ ΟΜΟΡΦΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ!!! ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ, ΕΚΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ, Η ΛΕΒΕΝΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΗΘΟΣ ΠΕΡΙΣΕΥΟΥΝ. ΠΑΡΤΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΝΤΑΧΡΟΝΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ.

για τη συνεργασία

 • Τρίτη, 03 Μάιος 2011 15:17 posted by Γιάννης Τσαταλμπασίδης

Θαυμάσιο team, αποτελούμενο από φωτισμένους δασκάλους και ταλαντούχους μαθητές. Εύχομαι και ελπίζω να συνεχιστούν οι δράσεις αυτές. Εάν αποδεχθούμε, ότι η εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει, όλες εκείνες τις δραστηριότητες που έχουν σαν σκοπό την επίδραση πρωτίστως στη σκέψη και στο χαρακτήρα των παιδιών, τότε είναι αυτονόητο ότι με αυτούς τους εκπαιδευτικούς, δεν υφίσταται λόγος ανησυχίας όσον αφορά στην καλλιέργεια του χαρακτήρα τους και την βελτίωση της σκέψης τους. ΜΠΡΑΒΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!

 • Παρασκευή, 06 Μάιος 2011 12:42 posted by Γεωργία

Είμαι υπερήφανη που συμμετέχω σ’ αυτήν την καταπληκτική ομάδα!

 • Παρασκευή, 13 Μάιος 2011 12:35 posted by ΚΑΨΑΣΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ .ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΠΑΝΤΑ ΦΕΡΝΟΥΝ ΩΡΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ……

 • Πέμπτη, 12 Μάιος 2011 08:33 posted by Ειρήνη Πιλαβά

Αυτή η συνεργασία καθηγητών/μαθητών και το αποτέλεσμα, μας δίνει την ελπίδα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει!!!Μπράβο στα παιδιά και στους καθηγητές τους!!!

 • καλη η ομαδικη προσπαθεια , μπραβο στους εκπαιδευτικους που παροτρυναν τα παιδια να ασχοληθουν με το γκατσο…
 • Αυτή η συνεργασία καθηγητών/μαθητών και το αποτέλεσμα, μας δίνει την ελπίδα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει!!!Μπράβο στα παιδιά και στους καθηγητές τους!!!
 • μπραβο στα παιδια και στους καθηγητες τους. ηταν πολυ καλο .αυτα τα παιδια ειναι η ελπιδα μας και μας δινουν μια ανασα στην καθημερινοτητα μας
 • Καταπληκτικό! μπράβο στους εκπαιδευτικούς και στα παιδιά! διαδώστε το, να ζωντανέψουν όλες οι σχολικές τάξεις

οι διαμάχες…

 • Κυριακή, 08 Μάιος 2011 19:16 posted by alex k

Ok entaxei dn ginetai na aresei se olous..No prob

 • emena dn mou erese ka8olou sorry kiolas ala…………

και η «αυτορύθμιση» της κοινότητας

 • Τετάρτη, 04 Μάιος 2011 14:12 posted by Alexandros

Re paidia,prepei na apokleisteite..Eiste 7 lepta parapanw..Eleos..Na sebomaste kai kapoia pragmata..Apla ntroph

 • Πέμπτη, 28 Απρίλιος 2011 18:08 posted by κωστας ταμβακας

λυπαμαι που δεν θα πω κατι διαφορετικο:μπραβο για την προσπαθεια αλλα οι οροι ειναι οροι και η παραβιαση τους συνιστα αθέμιτο ανταγωνισμο.

όλα τα σχόλια σας, στην πλατφόρμα  www.i-create.gr

Από την πλευρά μας συμμετέχουμε και συνεργαζόμαστε με την κοινότητα ώστε η i-create να αποτελεί ένα αξιόπιστο και ασφαλές περιβάλλον μαθητικής δημιουργίας.

Creative Commons: Μοιράσου, επαναχρησιμοποίησε, προσάρμοσε –νόμιμα!

Γράφει η Έλενα Κινδύνη, Σύμβουλος Επικοινωνίας

Η ελευθερία πρόσβασης σε υλικό στο διαδίκτυο, ο σεβασμός στο δημιουργό και η απλοποίηση της διαδικασίας απόδοσης πνευματικής ιδιοκτησίας

Είναι γεγονός ότι έχουν δαπανηθεί τόνοι διαδικτυακής ‘μελάνης’ για τα προβλήματα που δημιουργεί η χρήση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σταδιακά οι ανησυχίες απομακρύνονται από την ‘τεχνοφοβία’ και τα θέματα ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας και επικεντρώνονται στο περιεχόμενο: οι μαθητές αντιμετωπίζουν κριτικά τις πηγές στις οποίες ανατρέχουν στο διαδίκτυο για πληροφορίες; έχουν την ικανότητα να αναπτύξουν πρωτότυπη σκέψη; μήπως οι εργασίες τους προκύπτουν από μια συρραφή υλικού το οποίο έχει συγκεντρωθεί με την άκριτη χρήση των εργαλείων ‘αντιγραφή-επικόλληση’ και το οποίο αποτελεί αποτέλεσμα της πνευματικής έκφρασης κάποιου άλλου; Παρά τη σοβαρότητα της αξιοπιστίας των πηγών στο διαδίκτυο- το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο επόμενου άρθρου-ολοένα μεγαλύτερη σημασία αποκτάει το θέμα αναφοράς των πηγών και της έννομής χρήσης του υλικού το οποίο είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

Βέβαια θα ήταν άδικο να υποστηρίξουμε ότι το πρόβλημα απόδοσης πνευματικής ιδιοκτησίας το συναντάμε μόνο στις μαθητικές-εκπαιδευτικές κοινότητες ή ότι η χρήση προστατευόμενου υλικού δεν έχει τις ρίζες της στην εγγενείς δυσκολίες που παρουσιάζει η νομοθεσία πνευματικής ιδιοκτησίας και στον τρόπο με τον οποίο αυτή μεταφέρεται στο χώρο του διαδικτύου. Από τη μια πλευρά οι δυνατότητες που παρέχει το διαδίκτυο για δημιουργία, επαναχρησιμοποίηση, προσαρμογή και διανομή του υλικού σε διάφορες μορφές έχουν δημιουργήσει την εσφαλμένη εντύπωση ότι η ανάγκη για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας έχει εκλείψει. Από την άλλη η ολοένα αυξανόμενη χρήση εργαλείων όπως τα wikis και τα blogs στην διδασκαλία και τη μάθηση δυσχεραίνεται από την ύπαρξη άκαμπτων κανόνων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ακόμα και στην περίπτωση όπου οι χρήστες προσπαθήσουν να αναζητήσουν επίσημη άδεια για τη χρήση προστατευόμενου έργου, τις περισσότερες φορές δεν καταφέρνουν να εντοπίσουν ούτε τον κάτοχο της πνευματικής ιδιοκτησίας ούτε και εάν το υλικό υπόκειται σε προστασία. Βρισκόμαστε δηλαδή αντιμέτωποι με το παράδοξο φαινόμενο όπου ενώ απλουστεύεται η πρόσβαση σε ολοένα εμπλουτιζόμενο υλικό, δυσχεραίνεται η χρήση του.

Η λύση βρίσκεται στο ίδιο το διαδίκτυο και στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Creative Commons. Πρόκειται για μια εναλλακτική λύση στην παραδοσιακή μορφή της πνευματικής ιδιοκτησίας, όπου όλα τα έργα εξ’ ορισμού προστατεύονται και απολαμβάνουν συγκεκριμένα δικαιώματα ως προς τη χρήση και τη διανομή τους.

Οι άδειες Creative Commons παρέχουν τη δυνατότητα στους δικαιούχους πνευματικών δικαιωμάτων να απελευθερώσουν ορισμένα από αυτά τα δικαιώματα και να διαφυλάξουν κάποια άλλα, με στόχο την διευκόλυνση της πρόσβασης και διανομής των προστατευόμενων έργων τους.

Creative Commons και Εκπαιδευτική Διαδικασία

Η δυνατότητα ευρείας και δωρεάν χρήσης υλικού για μη εμπορικούς σκοπούς το οποίο υπό άλλες συνθήκες θα προστατεύονταν από πνευματική ιδιοκτησία και επομένως δεν θα ήταν προσπελάσιμο, αυξάνει σημαντικά τις πηγές οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης από μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς και ακαδημαϊκούς για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Με την άδεια Creative Commons οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μαθαίνουν εύκολα και γρήγορα με ποιους όρους μπορούν να χρησιμοποιήσουν το υλικό που τους ενδιαφέρει και να το συμπεριλάβουν σε εργασίες, εκπαιδευτικό υλικό και διαλέξεις, χωρίς να ανησυχούν για τη χορήγηση ‘άδειας’ από το δημιουργό/δικαιούχο. Η συνεπαγόμενη ελευθερία δημιουργίας παράγωγων έργων από προστατευόμενο υλικό ανοίγει νέους ορίζοντες στα πεδία της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Δυο από τα σημαντικότερα αποθετήρια εκπαιδευτικού υλικού τα οποία χρησιμοποιούν την άδεια Creative Commons είναι τα:

MIT’s Open Courseware: http://ocw.mit.edu/index.htm

Connexions: http://cnx.org/

Στην ιστοσελίδα http://www.creativecommons.gr/ μπορείτε να αναζητήσετε περιεχόμενο από ελληνικές σελίδες το οποίο δημοσιεύεται με άδειες Creative Commons και να ενημερωθείτε για τα είδη αδειών και τα νέα της κοινότητας.

Πηγή: http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7023.pdf

Ένα γράμμα μια ιστορία – πιλοτική εφαρμογή στην Α’ Τάξη

Η πιλοτική εφαρμογή του διαδραστικού περιβάλλοντος μάθησης “Ένα γράμμα μια ιστορία” πραγματοποιήθηκε στο 4ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ την Πέμπτη 24.03.2011.

Με αφορμή την πιλοτική εφαρμογή του, ακολούθησε συζήτηση των συντελεστών της σειράς με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

Η σειρά “Ένα γράμμα μια ιστορία” βρίσκεται στον δικτυακό τόπο της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης και το διαδραστικό περιβάλλον μάθησης στην πλατφόρμα i-create.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση