Χάρτης φρενολογικών και κρανιοσκοπικών δοξασιών.

Χάρτης φρενολογικών και κρανιοσκοπικών δοξασιών.

Ανταπόκριση για το 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας

Τον Αύγουστο του 2013 διεξήχθη στην Αθήνα το 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας (23rd World Philosophy Congress).

Στο Συνέδριο συμμετείχαν κυρίως αντιπρόσωποι και μέλη των εθνικών φιλοσοφικών εταιρειών κάθε χώρας, οπότε ίσως δεν είχε τη δυναμική που θα έπρεπε να έχει, εξαιτίας του ότι απουσίαζαν σημαντικά ονόματα του διεθνούς φιλοσοφικού στερεώματος, παρότι υπήρξαν και σημαντικές παρουσίες. Εξάλλου, μια χώρα όπως η Ελλάδα ― και στην παρούσα κατάσταση ― δε συγκεντρώνει εύκολα το ενδιαφέρον για επιστημονικά συνέδρια.

Στο Συνέδριο συμμετείχε ο γράφων με ανακοίνωση σχετικά με την «Αίσθηση του χρόνου στον Αριστοτέλη». Η ανακοίνωση έγινε στα αγγλικά.

Αναδημοσιεύω εδώ τη σχετική ανταπόκριση του Σπύρου Τουλιάτου από τη Φιλολογική, CXXIV (2013): 92-93.

23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας