ΑΓΙΑΣΜΟΣ !!!

Ο Αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2022-2023 , θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 8:30 π.μ. στον αύλειο χώρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καματερού.Η είσοδό σας θα γίνει από το χώρο του Νηπιαγωγείου.
Καλή Σχολική Χρονιά !!!

Ευχαριστίες!!!

Θερμές ευχαριστίες στους γονείς του νηπιαγωγείου μας, που ήταν και αυτή τη χρονιά δίπλα μας, συνοδοιπόροι στον αγώνα μας να προσφέρουμε ο,τι καλύτερο στα παιδιά μας. Ξεκινώντας από την τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού του σχολείου ως τη βοήθεια τους σε αναλώσιμα υλικά, βιβλία, παιχνίδια, στη διαμόρφωση του χώρου του νηπιαγωγείου, στη συντήρηση επίπλων και κλιματιστικών.

Ενδεικτικά θα αναφέρουμε:

κ. & κ. Γεωργοπούλου, Σπανού, Αντωνιάδη, Σινιόσογλου, Κούμπου, Πλάκου, Μαρκοπούλου, Καρπούζη, κυρία Σταϊκούλη, κυρία Γιαμπάνη-Καμπόλη, κυρία Ηλιάδου, κυρία Καρανικολάου-Γρηγορίου, κυρία Γεωργίου-Σακκά

Ευχαριστούμε πάλι για τη θετική ανταπόκριση σε κάθε κάλεσμά μας όλους τους γονείς ανεξαιρέτως.

Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού και πιο συγκεκριμένα τον κ. Κοτσίνη για τη διαμόρφωση του αύλειου χώρου (βάψιμο τοίχου, παγκάκια).

Ευχαριστούμε

  • την πρώην πρόεδρο  Σχ. Επιτροπής  κ. Μανταφούνη για αναλώσιμα υλικά: προϊόντα προστασίας κατά του covid-19 (μάσκες, αντισηπτικά, καθαριστικά), παιχνίδια εξωτερικού χώρου.
  • τα ταπητοκαθαριστήρια “Ανδρέας” για τα καινούρια χαλιά που μας πρόσφεραν .
  • τον εκδ. οίκο Διάπλασις για τα βιβλία που δώρισε.

 

Οδηγίες για νέες εγγραφές νηπίων-προνηπίων

                                   9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                              ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ-ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ

 

Ανακοινώνεται ότι αιτήσεις εγγραφής Νέων Νηπίων  στο 9ο Νηπιαγωγείο  Καματερού θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022 μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής .

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΝΗΠΙΟΥ ΣΤΟ 2Ο ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2022-2023, εγγράφονται, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2018. Η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών είναι υποχρεωτική.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για  την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

  1. Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/)
  2. Επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του. Τα όρια της περιφέρειας του 9ου Νηπιαγωγείου Καματερού, απεικονίζονται σε σχετικό χάρτη σε έντυπη μορφή στον Πίνακα Ανακοινώσεων του σχολείου και σε ηλεκτρονική μορφή στο σύνδεσμο:https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1p-hhlnTSdkvR6SeynypxOIEFNXQ&ll=38.05035579285941%2C23.703947238360595&z=16 . Τα όρια του κάθε σχολείου εμφανίζονται εάν πατήσετε από το μενού στα αριστερά το αντίστοιχο σχολείο.
  3. Χρήση κωδικών : Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία , «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
  4. Κατά την είσοδό του στο σύστημα:  ο γονέας/κηδεμόνας  συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ :

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα: α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας, γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)  https://drive.google.com/…/1cscOlaXmW2Btl2f9PEI…/view…

η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α 25).

θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.

Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ. 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β 1767) ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.  

Οι γονείς-κηδεμόνες θα πρέπει να επικοινωνούν με το σχολείο μετά την αποδοχή της αίτησης τηλεφωνικά στο   210-2384824 , τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 12:00 έως τις 13:00,  ώστε να κλείσουν ραντεβού για να επισκεφτούν το σχολείο και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικα: (γ) ,(δ),(ζ),(η) και («θ»  αν υπάρχει στις ειδικές περιπτώσεις), φροντίζοντας για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού (απόσταση ασφαλείας, μάσκα, ατομικό στυλό), όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) .

 

 

Υγειονομικό Πρωτόκολλο COVID-19

Για την ασφαλή επιστροφή των μικρών μας μαθητών στο σχολείο, σας παραθέτουμε έναν πίνακα με τα επικαιροποιημένα υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν ανά περίπτωση.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως όποιος γονέας δεν κατάφερε να βρει self test στο φαρμακείο θα έχει τη δυνατότητα αύριο Δευτέρα 10/1/2022 να παραλάβει 1 self test από το σχολείο από τις 7.30 π.μ., ώστε να προβεί σε διαγνωστικό έλεγχο του μαθητή, να το δηλώσει στην πλατφόρμα www.edupass.gov.gr και κατόπιν να εισέλθει στο σχολείο με αρνητικό αποτέλεσμα.

πρωτοκολλο

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟ

Αγαπητοί γονείς,

Σας καλωσορίζουμε στο νηπιαγωγείο μας και ευχόμαστε σε όλους μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά!!

Λόγω των αναγκαίων μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού COVID-19 o καθιερωμένος αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο του σχολείου, όπου θα παρευρίσκονται μόνο οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές. Η προσέλευση των μαθητών στις σχολικές μονάδες ορίζεται στις 8.15, φορώντας υποχρεωτικά μάσκες και επιδεικνύοντας το self-test (επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος) που έχει διενεργηθεί την προηγούμενη μέρα (Κυριακή) είτε μέσω κινητού τηλεφώνου, είτε σε χειρόγραφη μορφή καταγράφοντας τον κωδικό όπως εμφανίζεται στην ηλεκτρονική μορφή της πλατφόρμας του gov.gr. Εξαιρούνται του μέτρου, τα παιδιά που έχουν ιστορικό νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου, επιδεικνύοντας το σχετικό πιστοποιητικό. Η αποχώρηση των μαθητών από τις σχολικές μονάδες θα πραγματοποιηθεί ανά τμήμα με την ευθύνη των γονέων-κηδεμόνων μετά την ολοκλήρωση του αγιασμού .

Η Προϊσταμένη Χαλδαίου Βασιλική και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου.

ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!!

Καλωσόρισμα των μικρων μαθητών!!!

Καλή σχολική χρονιά και καλό φθινόπωρο σε όλους!!!

Σας καλωσορίζουμε στο μαγικό κόσμο του νηπιαγωγείου μας!

Το απόγευμα της Παρασκευής αναμένεται να ανακοινωθούν περαιτέρω λεπτομέρειες που θα αφορούν στον αγιασμό (ώρα και τρόπος προσέλευσης). Παρακαλώ να επισκέπτεστε τον ιστότοπο για την έγκαιρη ενημέρωσή σας.

Ονομαστική κατάσταση μαθητών για το σχολικό έτος 2020-2021

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε πως τα ονόματα των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν στο 9ο Νηπιαγωγείο το σχολικό έτος 2020-2021, καθώς και του ολοημέρου έχουν αναρτηθεί στο σχολείο. Επίσης, έχουν αναρτηθεί τα ονόματα των μαθητών/τριών που έγινε δεκτή η μετεγγραφή τους σε άλλο σχολείο.

 

Πώς θα επιστρέψουμε στο σχολείο;

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-CoV-2 (COVID-19)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙA

Αγαπητά μας παιδιά, σας περιμένουμε στο σχολείο μας την 1η Ιουνίου τηρώντας βέβαια τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Παρακάτω υπάρχουν όλες οι οδηγίες που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.

Μέτρα για την αποτροπή εισαγωγής του ιού στο χώρο του νηπιαγωγείου

· Όλα τα παιδιά και τα μέλη του προσωπικού που εμφανίζουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, απαγορεύεται να προσέρχονται στο νηπιαγωγείο με παραμονή κατ’ οίκον και αποχή από την παρακολούθηση μαθημάτων ή την εργασία οποιουδήποτε ατόμου εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού ή πυρετό. Στις περιπτώσεις αυτές συστήνεται η επικοινωνία από την οικογένεια με ιατρό και εξατομικευμένη αξιολόγηση σχετικά με την ένδειξη εργαστηριακού ελέγχου για την ανίχνευση του ιού.

· Σύσταση προς τους γονείς/κηδεμόνες για θερμομέτρηση και έλεγχο για ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων των παιδιών, πριν την αναχώρησή τους από το σπίτι.

· Γονείς/κηδεμόνες με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού ή/και πυρετό δεν θα επιτρέπεται να συνοδεύουν τα παιδιά και σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί λοίμωξή τους από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, πρέπει να ενημερώνουν αμέσως τον υπεύθυνο του νηπιαγωγείου και να ακολουθούν τις οδηγίες για κατ’ οίκον απομόνωση όλων των μελών της οικογένειάς τους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.

· Κάθε άτομο (παιδί ή μέλος του προσωπικού) που έχει έρθει σε στενή επαφή με επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID-19 δεν θα προσέρχεται στο νηπιαγωγείο για 10 ημέρες μετά την τελευταία επαφή με τον ασθενή και στο διάστημα αυτό θα παρακολουθείται στενά η υγεία του για το ενδεχόμενο εμφάνισης συμπτωμάτων.

Είσοδος στον χώρο μόνο των παιδιών και του απαραίτητου προσωπικού

Κατά την προσέλευση και την αποχώρηση των παιδιών από το σχολείο θα υπάρχουν συγκεκριμένοι χώροι όπου θα μπορείτε να συγκεντρώνεστε. Αναλυτικά, για το Α τμήμα έχει οριστεί ως χώρος συγκέντρωσης η μπροστινή πόρτα του σχολείου, για το Β τμήμα η πίσω πόρτα του κτιρίου, ενώ για το Γ τμήμα η είσοδος που είχε οριστεί από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Στον προαύλιο χώρο θα παρευρίσκεται το εκπαιδευτικό προσωπικό για να σας καθοδηγούν.

Μέρες προσέλευσης στο σχολείο

Τα παιδιά θα προσέρχονται συγκεκριμένες μέρες στο σχολείο, χωρισμένα σε ομάδες για την αποφυγή του συνωστισμού και την διασφάλιση της τήρησης των κανόνων υγιεινής. Κάθε εβδομάδα θα αντιστρέφονται οι μέρες για τα υποτμήματα, δηλαδή οι μαθητές που ήρθαν την πρώτη εβδομάδα τις μέρες Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή την επόμενη εβδομάδα θα έρχονται Τρίτη – Πέμπτη, το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους μαθητές.  Θα ενημερωθείτε σχετικά από το σχολείο. Αναλυτικά:

Για το Α τμήμα (κ. Βασιλική, κ. Γεωργία, κ. Φρόσω) τις μέρες Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή θα έρχονται τα παιδιά το επώνυμο των οποίων ξεκινά από Α έως Λ. Τις υπόλοιπες μέρες (Τρίτη-Πέμπτη) θα έρχονται τα παιδιά το επώνυμο των οποίων ξεκινά από Μ έως Ω.

Για το Β τμήμα (κ. Αθανασία, κ. Γεωργία, κ. Ζωή) τις μέρες Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή θα έρχονται τα παιδιά το επώνυμο των οποίων ξεκινά από Α έως Ξ. Τις υπόλοιπες μέρες (Τρίτη-Πέμπτη) θα έρχονται τα παιδιά το επώνυμο των οποίων ξεκινά από Ο έως Ω.

Για το Γ τμήμα (κ. Σοφία) τις μέρες Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή θα έρχονται τα παιδιά το επώνυμο των οποίων ξεκινά από Α έως Κυ. Τις υπόλοιπες μέρες (Τρίτη-Πέμπτη) θα έρχονται τα παιδιά το επώνυμο των οποίων ξεκινά από Λ έως Ω.