Σχέδιο Δράσης

Το σχέδιο δράσης που εκπονεί η σχολική μονάδα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν.4692/2020 θα αναρτηθεί το επόμενο διάστημα από τη διεύθυνση του σχολείου

Κατά το σχολικό έτος 2022 – 2023 η σχολική μονάδα θα υλοποιήσει τα εξής δύο σχέδια δράσης
α) Ομαλή μετάβαση των νηπίων στο Δημοτικό Σχολείο
β) Αναβάθμιση Σχολικής ΒιβλιοθήκηςΛήψη αρχείου