ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

 

Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου 

Χαλδαίου Βασιλική

 

ΠΡΩΙΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1: Χαλδαίου Βασιλική 

ΠΡΩΙΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2: Παλιούρα Γλυκερία

ΠΡΩΙΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 3: Μοσχοβάκη Μαρία

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ 1: Μόσχου Γεωργία

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ 2: Γιόκαρη Κυριακή

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ : Κουμανιώτη Σοφία ,  Καλησπεράτου Παρασκευή, Παπαδοπούλου Άρτεμις-Φωτεινή

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ : Παππά Γιόλα- Άννα