ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

 

Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου Χαλδαίου Βασιλική

 

ΠΡΩΙΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1: Χαλδαίου Βασιλική 

ΠΡΩΙΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2: Σιδηροπούλου Γεωργία

ΠΡΩΙΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 3: Φειδάκη Σοφία

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ 1: Μόσχου Γεωργία

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ 2: Κουτουλογένη Αθανασία 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ :

Καραμαλίκη Ζωή-Χριστίνα, Σαρλικιώτη Ευφροσύνη