Τίτλοι τέλους…

Σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. Φ.10/103443/Δ1 Υπουργική Απόφαση με θέμα “Ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, υποβιβασμοί και προαγωγές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2022-2023” (Φ.Ε.Κ.4582/Β/30-08-2022) από το σχολικό έτος 2022-2023 το 9ο Νηπιαγωγείο Ελευθερίου – Κορδελιού συγχωνεύθηκε με το 1ο Νηπιαγωγείο Ελευθερίου – Κορδελιού.

Η οργανικότητα και το όνομα της νέας σχολικής

 » Διαβάστε όλο το άρθρο