Οδηγίες για Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη

Ακολουθούν οδηγίες για Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη προς ενημέρωσή σας, όπως στάλθηκαν από διάφορους φορείς:

Α. το 2ο ΠΕΚΕΣ Περιφερειακής Δ/νσης ΠΕ & ΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Στο έγγραφο του 2ου Περιφερερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με Αρ.Πρωτ.: 475/31-03-2020 και θέμα: «Πρώτες οδηγίες και πληροφόρηση

 » Διαβάστε όλο το άρθρο