Χριστουγεννιάτικα δέντρα και μαθηματικά

Τις ημέρες αυτές και καθώς πλησιάζουν οι γιορτές των Χριστουγέννων τα παιδιά πρότειναν να κατασκευάσουν χριστουγεννιάτικα δέντρα.

Η κατασκευή των δέντρων, όπως παρουσιάζονται στις φωτογραφίες που ακολουθούν, στοχεύει να βοηθήσει τα παιδιά:

1)να έρθουν σε επαφή με το γεωμετρικό στερεό σχήμα κώνο χρωματίζοντας την επιφάνειά του,

2)να μάθουν

 » Διαβάστε όλο το άρθρο