Τα χαρακτηριστικά του προσώπου μας

Πίνακας διπλής εισόδου, των παιδιών του Α΄τμήματος

Τα παιδιά παρατήρησαν τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους με τη βοήθεια ενός καθρέφτη. Αφού στη συνέχεια τα ζωγράφισαν, στο τέλος κάθε ένα με τη σειρά συμπλήρωσε το όνομά του σε αντίστοιχο πίνακα διπλής εισόδου στον υπολογιστή της τάξης μας. Κριτήρια της ταξινόμησης ήταν το χρώμα των μαλλιών

 » Διαβάστε όλο το άρθρο