ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Ως προς τον 1ο

Θεματικό Κύκλο

Ζω καλύτερα- Ευ ζην

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ως προς τον 3ο

Θεματικό Κύκλο

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Θέμα: Διατροφή – Ενδεικτικός τίτλος: «Δίχως λάδι και ελιά δεν τρεφόμαστε σωστά- Μεσογειακή Διατροφή».

Βασικός σκοπός της θεματικής ενότητας (7 εργαστήρια, 21 περίπου ώρες ) θα είναι αρχικά η γνωριμία και η εφαρμογή της Μεσογειακής διατροφής που έχει ως βάση της το ελαιόλαδο. Σε μία εποχή όπου η δυτικού τύπου διατροφή έχει παραμερίσει την μεσογειακή διατροφή, κρίνεται σκόπιμο μέσα από στοχευμένες δράσεις και υιοθετώντας σύγχρονες διδακτικές πρακτικές για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν τόσο την υψηλή διατροφική αξία του ελαιόλαδου όσο και τις πολύτιμες φυσικές του ιδιότητες, που το καθιστούν καταξιωμένο θεμέλιο της Μεσογειακής διατροφής και το αποκαλούν «υγρό χρυσάφι της Μεσογείου». Επιπλέον αποκτούν συνείδηση και υιοθετούν ένα υγιεινό  πρόγραμμα διατροφής μειώνοντας την κατανάλωση τροφίμων που φέρνουν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία τους και στο περιβάλλον. Πολύ σημαντικός αρωγός μας στην προσπάθεια αυτή θα είναι το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος «Διατροφή και Περιβάλλον» της WWF.

Διάρκεια:7 εβδομάδες. Περίοδος υλοποίησης: Οκτώβριος–  Νοέμβριος

 

 

 

 

20211115 093417 20211111 12545120211115 093431

 

 

Θέμα: Ανθρώπινα Δικαιώματα και Συμπερίληψη – Ενδεικτικός τίτλος:

« Δικαιώματα Παιδιού- Ένα σχολείο για όλα τα παιδιά του κόσμου» . Η θεματική αυτή ενότητα στοχεύει στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων Ζωής (Ενσυναίσθηση ,Ευαισθησία, Ανθεκτικότητα  και Υπευθυνότητα). Όπως και δεξιότητες Διαμεσολάβησης και κοινωνικής ενσυναίσθησης. Οι δραστηριότητες, το κλίμα, η οργάνωση της τάξης, οι σχέσεις και ο τρόπος επικοινωνίας των νηπίων παίζουν μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη μιας γενικότερης κουλτούρας σεβασμού των δικαιωμάτων. Εκκινώντας από αυτήν την παραδοχή, ο θεματικός κύκλος θα στοχεύσει περισσότερο στην ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων, στην υιοθέτηση αξιών και προτύπων σεβασμού και συνεργασίας .Συγκεκριμένα να μυηθούν οι μαθητές και να γνωρίσουν την έννοια του δικαιώματος σε αντιδιαστολή με τις έννοιες της ‘ανάγκης’ και της ‘επιθυμίας’.Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο Δικαίωμα των παιδιών να πηγαίνουν σχολείο και να έχουν μόρφωση .

Διάρκεια: 7 εβδομάδες. Περίοδος υλοποίησης: Δεκέμβρης –  Φλεβάρης

 

 

 

20220203 083457 120220207 121426 120220210 094849