ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνο επικοινωνίας & fax :

   2610 316 618

                              mail@73nip-patras.ach.sch.gr

 

Επικοινωνία για ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο των παιδιών με τις εκπαιδευτικούς: κάθε 1η Παρασκευή του μήνα 13:10 μ.μ.