ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Στο νηπιαγωγείο μας, το 5ο 5/θεσιο Νηπιαγωγείο Αλεξ/πολης 
που προέκυψε από τη συγχώνευση του 20ου 2/θεσιου Νηπιαγωγείου Αλεξ/πολης,με το συστεγαζόμενο 5ο 2/θεσιο Νηπιαγωγείο Αλεξ/πολης, (Φ.Ε.Κ.Τ.Β΄2153/23-6-2017)

 λειτουργούν πέντε πρωινά τμήματα και δύο ολοήμερα.

Οι αναθέσεις των τμημάτων στις εκπαιδευτικούς για το

 Σχολικό έτος 2020-2021 είναι :

1ο πρωινό τμήμα:  Χατζοπούλου Βάσω
2ο πρωινό τμήμα Γκιοκτσέ Δήμητρα
3ο πρωινό τμήμα: Καραχρήστου Μαρία
4ο πρωινό τμήμα: Χατζηκυριακίδου Μαρίνα
5ο πρωινό τμήμα: Λαζάρου Φρόσω
1ο ολοήμερο τμήμα:Χατζηφιλιππίδου Πηνελόπη
2ο ολοήμερο τμήμα:Δημητριάδου Μεταξία

Συμπλήρωση ωραρίου -γραμματειακή υποστήριξη :
Καρίκα Κατερίνα(Διευθύντρια)

 

Οι αναθέσεις των τμημάτων στις εκπαιδευτικούς για το

 Σχολικό έτος 2019-2020 είναι :

1ο πρωινό τμήμα: Καρασάνη Ιωάννα
2ο πρωινό τμήμα Δημητριάδου Μεταξία
3ο πρωινό τμήμα: Χατζηφιλιππίδου Πηνελόπη
4ο πρωινό τμήμα: Γκιοκτσέ Δήμητρα
5ο πρωινό τμήμα: Χατζοπούλου Βάσω
1ο ολοήμερο τμήμα:Καραχρήστου Μαρία
2ο ολοήμερο τμήμα:Χατζηκυριακίδου ΜαρίναΠαράλληλη στήριξη:Λαζάρου Φρόσω

Ε.Β.Π. για στήριξη σε μαθητή:Θεοδωράτου Ευαγγελία
Συμπλήρωση ωραρίου -γραμματειακή υποστήριξη :
Καρίκα Κατερίνα(Διευθύντρια)

Οι αναθέσεις των τμημάτων στις εκπαιδευτικούς για το

 Σχολικό έτος 2018-2019 είναι :

1ο πρωινό τμήμαΚαραχρήστου Μαρία
2ο πρωινό τμήμα Δημητριάδου Μεταξία
3ο πρωινό τμήμα: Χατζηφιλιππίδου Πηνελόπη
4ο πρωινό τμήμα: Χατζηκυριακίδου Μαρίνα
5ο πρωινό τμήμα:  Στεριανού Μαρία
1ο ολοήμερο τμήμα: Χατζοπούλου Βάσω
2ο ολοήμερο τμήμα:Γκιοκτσέ Δήμητρα
Τμήμα Ένταξης: Λαζάρου Φρόσω
Συμπλήρωση ωραρίου -γραμματειακή υποστήριξη :
Καρίκα Κατερίνα(Διευθύντρια)

Οι αναθέσεις των τμημάτων στις εκπαιδευτικούς για το

 Σχολικό έτος 2017-2018 είναι :

1ο πρωινό τμήμαΔεινοπούλου Καλλιόπη
2ο πρωινό τμήμαΓκιοκτσέ Δήμητρα
3ο πρωινό τμήμα: Χατζοπούλου Βάσω
4ο πρωινό τμήμα: Χατζηκυριακίδου Μαρίνα
5ο πρωινό τμήμαΚαραχρήστου Μαρία
1ο ολοήμερο τμήμα: Χατζηφιλιππίδου Πηνελόπη
2ο ολοήμερο τμήμα: Δημητριάδου Μεταξία
Τμήμα Ένταξης: Λαζάρου Φρόσω
Συμπλήρωση ωραρίου -γραμματειακή υποστήριξη :
Καρίκα Κατερίνα(Διευθύντρια)