ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

5ο 5/θ Νηπιαγωγείο Αλεξ/πολης

Ταχ.Δ. : Ιμβράσου 1
Τ.Κ. :68132

Τηλ.:2551037794
(ώρες επικοινωνίας 9:00-11:30 και 13:15-14:00)
Fax:2551037794

email: mail@5nip-alexandr.evr.sch.gr