Λήψη αρχείου

Όρια σχολικής περιφέρειας του 4ου Νηπιαγωγείου Κέρκυρας

Αλκιβιάδη Δαρή – Μητροπολίτου Αθανασίου έως 49 – 4η πάροδος Μητροπολίτου
Αθανασίου ζυγοί αριθμοί – Αλκινόου από 96 και πάνω και 83 και πάνω – Δαλιέτου ζυγοί
αριθμοί- Κύπρου από 35 (μονοί) – Κώστα Γιωργάκη και πάροδοι- Εθνικού Σταδίου (μέχρι
διασταύρωση Εθν. Λευκίμμης)- Παγκρατέικα- Τριπουλέικα (μέχρι διασταύρωση Εθν.
Λευκίμμης)- Αναπαύσεως-Χρυσοστόμου Σμύρνης – Βλαχερνών- Θεοδώρου Δεσύλλα- Αγίων
Θεοδώρων- Δαίρπφελδ, Αναλήψεως, Ναυσικάς 2-1-3 (μέχρι πολυκατοικία Παμφίλη και
Λουτρά Μον Ρεπό) – Φιγαρέτο (μέχρι Στρατιάς και Φαιάκων) – Σχερίας – Εμ. Θεοτόκη.

Αναλυτικά περιλαμβάνει τις οδούς:

Αλκιβιάδου Δαρή και πάροδοι, Ιάσονος και Σωσιπάτρου και πάροδοι, Τριών Μαρτύρων και
πάροδοι, Αθηναγόρα Καββάδα και πάροδοι 1η, 2η, 3η και 4η, πάροδοι της Μητροπολίτου
Αθανασίου, Αλεξάνδρου Δεσύλλα και πάροδοι, Μητροπολίτου Αθανασίου μέχρι και τον
αριθμό 49, Βλαχερνών και πάροδοι, Κύπρου από 35 (μονοί), Δαλιέτου (ζυγοί), Οδυσσέως,
Αλκινόου από τους αριθμούς 96 και άνω και 83 και άνω, Εμμανουήλ Θεοτόκη, Βλαχερνών,
Κώστα Γιωργάκη και πάροδοι, Εθνικού Σταδίου (μέχρι διασταύρωση Εθν. Λευκίμμης),
Παγκρατέικα, Τριπουλέικα (μέχρι διασταύρωση Εθν. Λευκίμμης), Αναπάυσεως, Θεοδώρου
Δεσύλλα, πάροδοι Αγίων Θεοδώρων, Δαίρπφελδ, Αναλήψεως, Ναυσικάς 2-1-3 (μέχρι
πολυκατοικία Παμφίλη και Λουτρά Μον Ρεπό), Φιγαρέτο (μέχρι Στρατιάς και Φαιάκων),
Χρυσοστόμου Σμύρνης, 3η πάροδος Εθνικού Σταδίου.