Επικοινωνία

Το Νηπιαγωγείο μας βρίσκεται στην περιοχή  Ανεμόμυλου Κέρκυρας, στην οδό Αθηναγόρα Καββάδα 7. Συστεγάζεται μαζί με το 4ο Πειραματικό Δημοτικό  Σχολείο Κέρκυρας.

email: mail@4nip-kerkyr.ker.sch.gr
τηλ: 2661033984