Εκπαιδευτικοί

Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στο 4ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί:

Σοφία Σουλιώτη (Υπεύθυνη Πρωινού τμήματος 1 -Προϊσταμένη)

Θεοδώρα Κονδύλη (Υπεύθυνη  Ολοήμερου τμήματος)

Μαγδαληνή Γουτακόλη (Υπεύθυνη Πρωινού τμήματος 2)

Γεώργιος Καζιάνης  ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας