Εκπαιδευτικοί

Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στο 4ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί:

Σοφία Σουλιώτη (Υπεύθυνη  Ολοήμερου τμήματος – Προϊσταμένη)

Θεοδώρα Κονδύλη (Υπεύθυνη Πρωινού τμήματος 1 -)

Ανθούλα Παζαΐτη (Υπεύθυνη Πρωινού τμήματος 2)

Μαρία Σαραντίδη  ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας