Εκπαιδευτικοί

Κατά το σχολικό έτος 2023-2024 στο 4ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί:

Θεοδώρα Κονδύλη (Υπεύθυνη Πρωινού τμήματος 1 – Προϊσταμένη)

Αγγελική Κοντογιώργη ( Υπεύθυνη  Ολοήμερου τμήματος)

Ελένη Σουρτζίνου(Υπεύθυνη Πρωινού τμήματος 2)

Μαρία  Χριστιάνου ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας

Ελένη Κουλούρη ΠΕ 60-50