Τα παιδιά του νηπιαγωγείου μας και φέτος ανακαλύπτουν τον κόσμο  του προγραμματισμού.Μέσα από διαδρομές σε τετραγωνισμένο περιβάλλον θα γνωρίσουν και θα ακολουθήσουν διάφορες εντολές, ώστε να φτάσουν στο άλσος της γειτονιάς.Θα βοηθήσουν την Persona Doll να ακολουθήσει  τις διαδρομές αυτές και στο τέλος θα προγραμματίσουν το Beebot να εκτελέσει τις εντολές και να φτάσει στο άλσος της γειτονιάς περνώντας από διάφορα σημεία αναφοράς.

IMG 19700115 012818

IMG 19700114 032725