Ωράριο λειτουργίας

Για το σχολικό έτος 2021-2022 το πρόγραμμα του σχολείου μας, διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόωρη Υποδοχή (ισχύει μόνο για τους μαθητές/μαθήτριες που παρακολουθούν το ολοήμερο πρόγραμμα και είναι προαιρετικό)

  •  Προσέλευση των μαθητών/τριών: 7:45-8:00

Υποχρεωτικό πρόγραμμα

  •  Υποδοχή των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο: 8.15- 8:30.
  •  Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος- αποχώρηση μαθητών και μαθητριών: 13:00.

Ολοήμερο πρόγραμμα

  •  Έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 13:00.
  •  Λήξη των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 16:00.

Οι πόρτες παραμένουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, για να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών/τριών και ανοίγουν μόνο κατά τις ώρες αποχώρησης των νηπίων.