Στην Ευρωπαϊκή εβδομάδα προγραμματισμού CodeWeek, τα παιδιά  ανακαλύπτουν τον κόσμο του προγραμματισμού. Μέσα από διαδρομές σε τετραγωνισμένο περιβάλλον τα παιδιά θα γνωρίσουν και θα ακολουθήσουν, τις διάφορες εντολές χρησιμοποιώντας κάρτες με βελάκια, όπως στρίψε αριστερά, προχώρα 2 βήματα εμπρός, κτλ, ώστε να φτάσουν στο στόχο, δηλαδή το ποδήλατο που είναι το αγαπημένο τους μεταφορικό μέσο. Οδηγούν το λαγουδάκι στο ποδήλατό του σε ψηφιακό παιχνίδι. Αποτυπώνουν  στη συνέχεια, στο χαρτί τους τη διαδρομή χρωματίζοντας, τα κατάλληλα τετραγωνάκια. Τέλος τα παιδιά προγραμματίζουν το Beebot με τις σωστές εντολές ώστε και αυτό να ακολουθήσει τον δρόμο του, προς το αγαπημένο του ποδήλατο.