Εσωτερική αξιολόγηση

Tα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης που εξάγονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4692/2020.

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας 2022-2023Λήψη αρχείου

Ετήσια  Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας 2022-2023Λήψη αρχείου

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας

2021-2022Λήψη αρχείου

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)Λήψη αρχείου

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών του νηπιαγωγείου μας σχετικά με το σχέδιο δράσης που υλοποιεί το σχολείο μας στα πλαίσια της εσωτερικής αξιολόγησής της σχολικής μονάδας μας με θέμα «Καλλιεργώντας θετική στάση για το σχολείο».

Διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση  με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60 κα Αρετή Γαλάνη και ΠΕ70 κο  Δημήτριο Μπεσίρη για θέματα ομαλής μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό.

οθόνης 2022 05 25 181108

 Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου