Σήμερα στο νηπιαγωγείο μας βρέχει ονόματα  και καθένας  έπιασε το δικό του  με την ομπρέλα  του και γίναμε μια ωραία παρέα

και όλοι μαζί φωνάξαμε  δυνατά το σύνθημα μας