Πρόγραμμα καλλιέργειας  δεξιοτήτων

ΕΥ ΖΗΝ  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

“ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ”

Δεξιότητες Μάθησης: Κριτική σκέψη, Δημιουργικότητα, Επικοινωνία, Συνεργασία

Δεξιότητες Τεχνολογίας- Γραμματισμός στα μέσα

Δεξιότητες Νου-Οργανωσιακή σκέψη, Κατασκευές,  Εφαρμογές

Δεξιότητες Ζωής – Υπευθυνότητα

Τα συλλογικά μας έργα

Το ebook μας


book title
Διαβάστε το βιβλίο στο StoryJumper

Η αφίσα μας

.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημιουργία μακέτας για το ελεύθερο παιχνίδι μας

.jpg

 

 

 

 

 

 

 

ασφάλεια