Στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος  που υλοποιούμε στο σχολείο μας  δημιουργήσαμε διαφήμιση για την προώθηση του τοπικού  προϊόντος  της Κέρκυρας,  κουμ κουάτ

η διαφήμιση μας

 

 

 

 

Τ ο νηπιαγωγείο υλοποίησε το πρόγραμμα αγωγής υγείας: “Η προσωπική υγιεινή των νηπίων μέσα από τη βιωματική μάθηση” σε συνεργασία  με το Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας

SAM_6251