ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

1 0 1

Αγαπητοί γονείς

Με απόφαση – πράξη 3η της 24/09/2021 – ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας αποφάσισε την υλοποίηση σχεδίου δράσης για τη διεξαγωγή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ.

Τα εργαστήρια αντικαθιστούν την Ευέλικτη ζώνη και επεκτείνονται και στις Ε και Στ τάξεις.

Ως κεντρικός στόχος του Σχεδίου Δράσης ορίζεται η εξοικείωση των μαθητών με τις βασικές δεξιότητες του 21ου αιώνα (μάθησης, αλφαβητισμού και ζωής), όπως περιγράφονται στο Σχέδιο Δράσης του σχολείου μας.

Η υλοποίηση ξεκινά από τις 11 Οκτωβρίου. Για την πορεία της υλοποίησης των δράσεων θα ενημημερώνεστε από την ιστοσελίδα μας με σχετικές αναρτήσεις.

Στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων θα υλοποιηθούν δράσεις και από τους 4 θεματικούς κύκλους, ενώ η διάρκεια του κάθε θεματικού κύκλου έχει οριστεί σε 7 εβδομάδες (2 μήνες).

Οι επιλεγμένες δράσεις αντανακλούν τη φιλοσοφία και το όραμα της Σχολικής Μονάδας, ενώ η εμπειρία των εκπαιδευτικών από προηγούμενες συμμετοχές σε ευρωπαϊκά και ελληνικά προγράμματα θα αποτελέσει μεταξύ άλλων σημαντική βοήθεια για την πορεία των εργαστηρίων.

Μετά το πέρας των εργαστηρίων θα ακολουθήσει αξιολόγηση/αποτίμηση των δράσεων και σχετικός αναστοχασμός.

Στον σύνδεσμο του σχολείου https://blogs.sch.gr/4dimargo/ μπορείτε να ενημερώνεστε για το σχέδιο δράσης το οποίο θα εμπλουτίζεται και θα αναδιαμορφώνεται ανάλογα με τις συνθήκες και στο τέλος υλοποίησης κάθε κύκλου θα αναρτώνται Δελτία με τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν.

 

Ο Διευθυντής του σχολείου

 

Μπομπέτσης Γεώργιος