ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Την Πέμπτη 6 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η τελική εκδρομή του σχολείου μας στο  Ο.Α.Κ.Α με σκοπό οι μαθητές και οι μαθήτριες να γνωρίσουν τα μη διαδεδομένα αθλήματα στους φυσικούς τους χώρους.

20240618 10181020240618 101754 1 20240618 101215 20240618 101157 1 20240618 101121 20240618 101016

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα κολύμβησης για τα παιδιά της Γ2 τάξης, που έλαβαν χώρα στο δημοτικό κολυμβητήριο της πόλης,  στα πλαίσια του μαθήματος  της Φυσικής Αγωγής .

Σκοπός της διδασκαλίας της κολύμβησης είναι η απόκτηση κολυμβητικής παιδείας/επάρκειας και ειδικότερα:

  • η απόκτηση βιωματικής γνώσης των βασικών κανόνων ασφαλείας και υγιεινής,
  • ο χειρισμός έκτακτων καταστάσεων γύρω και μέσα στο υδάτινο περιβάλλον,
  • η αποφυγή του πνιγμού,
  • η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης μέσα στο νερό,
  • η εξάσκηση των βασικών κολυμβητικών δεξιοτήτων,
  • η εξοικείωση των παιδιών με το υδάτινο στοιχείο μέσα από το παιχνίδι και την ψυχαγωγία, καθώς και
  • η ανάπτυξη της συνεργασίας και της κοινωνικότητας, συμβάλλοντας στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας των μαθητών.

        Το σχολείο μας ευχαριστεί θερμά όλους τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής (κα Σωτηρίου, κα Κοτσώνη, κα Σάκκουλα, κο Μενάγια) που με πολλή αγάπη υποδέχτηκαν και δίδαξαν στα παιδιά μας το μάθημα της κολύμβησης.

1