ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΣΤΟ 4ο Δ.Σ.ΑΡΓΟΥΣ

1

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:  4 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

ΤΑΞΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ε΄ και ΣΤ΄ 

Στόχος του προγράμματος:

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του σχολικού πληθυσμού για το ζήτημα της σχολικής βίας, εκπαίδευση στην αναγνώριση του φαινομένου, προσωπική ευθύνη (ενσυναίσθηση)  των μαθητών, σωστοί τρόποι συμπεριφοράς εντός του σχολικού πλαισίου, σεβασμός στην έννοια της διαφορετικότητας. (περισσότερα…)