Ενημέρωση για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα»

Επεξηγηματικό κείμενο για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα» · Σύντομη περιγραφή του προγράμματος: Tο πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα» εξασφαλίζει επιταγή (voucher) αξίας 200 ευρώ για κάθε μαθητή, σπουδαστή και φοιτητή, που εμπίπτει σε συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop). (περισσότερα…)