ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΩΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

8:00-8:15 Υποδοχή μαθητών

8:15-9:00 1η διδακτική ώρα

9:00-9:40 2η διδακτική ώρα

9:40-10:00 Διάλειμμα

10:00-10:45 3η Διδακτική ώρα

10:45-11:30 4η Διδακτική ώρα

11:30-11:45 Διάλειμμα

11:45-12:25 5η Διδακτική ώρα

12:25-12:35 Διάλειμμα

12:35-13:15 6η Διδακτική ώρα

 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

13:20-14:00 1η ώρα Σίτιση

14:00-14:15 Διάλειμμα

14:15-15:00 2η ώρα

15:00-15:15 Διάλειμμα

15:15-16:00 3η ώρα