Συμμετοχή του σχολείου μας στο Πανευρωπαϊκό πρόγραμμα σχολείων e-Bug, σχετικά με τον κόσμο των μικροβίων και την ασθένεια

Το e-Bug είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα νέα πρωτοβουλία που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δημιουργήσει μια συμπληρωματική σειρά στο αναλυτικό πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου (τάξεις Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄) και είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της αγωγής υγείας του Υπουργείου Παιδείας.

Στα πλαίσια των σχολικών δραστηριοτήτων του σχολείου μας και σε συνεργασία με (περισσότερα…)

Πρόληψη και Αγωγή Στοματικής Υγείας στο Σχολείο μας

Η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των παιδιών και των οικογενειών τους σε θέματα αγωγής υγείας αποτελεί στόχο των δράσεων και του σχεδιασμού της (περισσότερα…)