Πολυτεχνείο

Ζωγραφίσαμε τις δικές μας αφίσες που φωνάζουμε “Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία

20231115 092204 20231116 115512α”20231115 092155

20231115 092159

Μάθαμε τα σύμβολα της Ειρήνης και φτιάξαμε τις δικές μας δημιουργίες με αυτά

received 310701718556638 received 196505560201796received 883142726719937

Διαβάσαμε το βιβλίο ‘Η Κυρά Δημοκρατία’ και ζωγραφίσαμε την Δημοκρατία και την Δικτατορία

20231113 113606 20231113 113613

“Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο”

20231116 115529

Πως είναι το Πολυτεχνείο;

20231114 114536