Η Πυροσβεστική στο νηπιαγωγείο μας

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Μαρκοπούλου -Μεσογαίας παρουσίασε στα παιδάκια του νηπιαγωγείου μας Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα :

Πυργαγιές-Πλημμύρες-Σεισμοί. Η  παρουσίαση ήταν προσαρμοσμένη στην ηλικία των παιδιών και απόλυτα κατανοητή από αυτά.

 

Είδαμε από κοντά τα κράνη των πυροσβεστών, τις στολές και μερικά από τα εργαλεία που χρησιμοποιούν  στην κατάσβεση των φωτιών

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης παρατηρήσαμε το αυτοκίνητο που χρησιμοποιείται σε μικρές πυρκαγιές

 

Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση τόσο τους πυροσβέστες κ. Ιωάννη και κ. Θανάση ,όσο και την  Πυροσβεστική Υπηρεσία Μαρκοπούλου Μεσογαίας που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση μας.