Αλλαγές στους Συντελεστές Βαρύτητας μαθημάτων για τις Πανελλαδικές του 2023

Πανελλήνιες 2023: Σε ποια Τμήματα αλλάζουν οι συντελεστές βαρύτητας

Τροποποιείται η Φ.253.1/148469/ Α5/18-11-2021 (Β’ 5399) υπουργική  απόφαση  ως προς τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Τμήματα

  1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ των ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ,
  2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ των ΠΑΝΤΕΙΟΥ και ΔΠΘ,
  3. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ του ΔΠΘ,
  4. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του ΔΠΘ,
  5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ του ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,
  6. ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ του ΔΠΘ,
  7. ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ του ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ,
  8. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ του ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,
  9. ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
  10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ