Έθιμα Αποκριάς

    

 

Ταξίδι στην Ελλάδα και τα έθιμα της αποκριάς  . Μια δουλειά της συναδέλφου Αγαθής Παπαθανάση .

https://www.thinglink.com/scene/1422684348821274626?fbclid=IwAR3UCdc5Vr6MBfHock1H2nY3sX0aO22Cow2XqoChHNgjAY7gdLAtos-1RvI