Ενημέρωση για την λειτουργία του σχολείου την ημέρα των τριών Ιεραρχών

Βαθμός Ασφαλείας:

Να διατηρηθεί μέχρι:

Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

—–

 

 

   Αθήνα, 20-01-2015

    Αρ. Πρωτοκόλλου : Φ.7/97/9629 /Δ1

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.

ΤΜΗΜΑ Β’ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Γ’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

—–

Ταχ. Δ/νση            : Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη           : 15180 – Μαρούσι

Ιστοσελίδα            : http://www.minedu.gov.gr

Email                      : spudonpe@minedu.gov.gr

Πληροφορίες       :  Σ. Λαπατά

Γ. Μέττα

Τηλέφωνο             : 210 344 2247

FAX                        : 210 344 3354

 

   

ΠΡΟΣ :

1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης της χώρας

(έδρες τους)

2. Προϊσταμένους Παιδαγωγικής & Επιστημονικής Καθοδήγησης Π.Ε (μέσω Περιφ. Δ/νσεων Εκπ/σης )

3. Σχολικούς Συμβούλους Δημ. Εκπ/σης & Π.Α.

(μέσω Περιφ. Δ/νσεων Εκπ/σης)

4.  Δ/νσεις  Π.Ε. της χώρας (έδρες τους)

5.  Δημόσια & Ιδιωτικά Σχολεία της χώρας

(μέσω Δ/νσεων Π.Ε.)

 

ΘΕΜΑ:  «Συμπληρωματικές οδηγίες για τον εορτασμό της θρησκευτικής εορτής των Τριών Ιεραρχών»

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 6474/Δ2/15-01-2015 Εγκυκλίου της Γεν Δ/νσης Σπουδών Π/θμιας & Δ/νσης Εκπ/σης του ΥΠΑΙΘ, που αφορά στη θρησκευτική γιορτή των Τριών Ιεραρχών, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

α) Την 30η Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών, τα νηπιαγωγεία δε θα λειτουργήσουν (άρθρο 4. §. 1ε του Π.Δ. 200/98 (ΦΕΚ 161Α).  Την ημέρα αυτή το διδακτικό προσωπικό θα πάρει μέρος στον εκκλησιασμό και στις σχετικές εκδηλώσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας της περιοχής.

 

β) Η χρονική διάρκεια και ο τρόπος εορτασμού των εκδηλώσεων στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας θα καθοριστούν από το Σύλλογο Διδασκόντων.

 

γ) Οι μαθητές που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα θα συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου και θα αποχωρήσουν με τους άλλους μαθητές.             

 

δ) Με ευθύνη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων ειδοποιούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες για την ώρα αποχώρησης  των μαθητών από το σχολείο.

 

 

 

 

 

          Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

 

 

                               ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ                                                                                                                       

 

 

Εσωτερική Διανομή:

  1. Γραφείο κ. Υφυπουργού

 

  1. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής
  2. Διεύθυνση Σπουδών,

Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε.

Τμήματα Β’ & Γ’

 

 

καλή χρονιά

1

Το 2ο  Νηπιαγωγείο Λητής  εύχεται από καρδιάς για τη νέα χρονιά:

« σε όλους σας ευχόμαστε αγάπη , ειρήνη , υγεία

καλή καρδιά , χαμόγελο και θεία ευλογία…..»

( κάλαντα Χίου, Παντελής Θαλασσινός )

https://www.youtube.com/watch?v=l44UIqeQ18E