επικοινωνία

Ταχ. Δ/νση    :  Αγ.Αθανασίου 15  Ταχ. Κωδ.      :  57 200 Λητή

Πληροφορίες :  Νικολαΐδου Θωμαΐς

Τηλέφωνο     :  23940 – 73026

FAX              :  23940 – 73026

mail  : 2niplitis@sch.gr

Αφήστε μια απάντηση