Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Υποβολή αιτήσεων από τις 29 Νοεμβρίου 2023 έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2023Λήψη αρχείου