Στοιχεία επικοινωνίας

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Τζαβέλα 10, Ξάνθη 67131

Τηλέφωνα:
Διευθυντής: 2541083310
Υποδιευθυντής: 2541306851
Καθηγητές: 2541024640
Τηλεομοιότυπο(fax): 2541022447

Email: mail[AT]2lyk-xanth.xan.sch.gr
Υποδιευθυντές:  ypo2gelxan[AT]gmail.com
Γραμματεία:  gram2gelxan[AT]gmail.com
Αντικαταστήστε το ΑΤ με το γνωστό παπάκι @