Στοιχεία επικοινωνίας

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Τζαβέλα 10, Ξάνθη 67131

Τηλέφωνα:
Διευθυντής: 2541083310
Υποδιευθυντές – Γραμματεία: 2541306851
Καθηγητές: 2541024640
Τηλεομοιότυπο(fax): 2541022447

Email: mail@2lyk-xanth.xan.sch.gr