ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2027 (ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006)

Από 02 Ιανουαρίου 2024 έως 31 Μαρτίου 2024Λήψη αρχείου

Δείτε τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ σε προηγούμενη ανάρτηση