Εικόνα1

Το Β4 υιοθετεί την Τρούφα…

Λήψη αρχείου Οι μαθητές με την καθοδήγηση της κ. Πεχτελίδου, καθηγήτριας Βιολογίας, ανέλαβαν εθελοντική δράση!