Ώρες επικοινωνίας γονέων/κηδεμόνων με εκπαιδευτικούς

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τις ώρες που έχουν δηλώσει διαθεσιμότητα (γραμμοσκιασμένες με πράσινο στο παρακάτω αρχείο PDF). Λήψη αρχείου Η …